Zaburzenia krzepnięcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaburzenia krzepnięcia - strona 1 Zaburzenia krzepnięcia - strona 2 Zaburzenia krzepnięcia - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 8 ZABURZENIA KRZEPNIĘCIA
zaburzenia naczyniowe
zaburzenia płytkowe
zaburzenia czynnika krzepnięcia zaburzenia o wieloczynnikowym podłożu
Objawy: epistaxis; krwawe wymioty; kał z domieszką krwi lub krwawy; hematuria; anemia; hypowolemia; objawy neurologiczne (krwawienia wewn czaszkowe, wewn rdzeniowe); intensywne krwawienia trudne do opanowanie przy podstawowych zabiegach chirurgicznych.
Ad. 1) Choroba kolagenu, niedobór wit C (utrudnione powstawanie połączenia płytkowo-naczyniowego). Przyczyny: cukrzyca, nadczynność przytarczyc
Objawy: krwawienia z bł śl, objawy choroby podstawowej, bolesność kończyn, gorączka, polidypsja i poliuria. Rozpoznanie: przedłużony czas krwawienia, test opaskowy (powstają wybroczyny), wywiad, EKG przy szkorbucie, bad hematologiczne, poziom hormonów. Leczenie: leczenie choroby podstawowej (choroba kolagenu lub szkorbut), monitorowanie.
Pierwotne zaburzenia hemostazy: wybroczyny, krwawe podbiegnięcia, częste krwawienia z bł śl, wybroczyny oczne, rzadko występują krwawienia stawowe, rzadko powstają krwiaki, rzadki krwotoki do jamy ciała. Wtórne zaburzenia hemostazy: b.rzadko wybroczyny, rzadko krwawienie z bł śl, krwawienia do jam stawowych, często krwiaki, często krwawienie do jam ciała (haemothorax, hemomediastineum, hemoperitoneum).
Zaburzenia hemostazy złożonej: wymieszane objawy w/w
Ad. 2) Zaburzenia związane z płytkami
jakościowe
ilościowe
Przyczyny: wrodzone i nabyte (trombocytopenia, idiomatyczne, alergie, leki-fenobutazon, fenobarbituran, chloramfenikol powodują spadek ilości płytek, toksyny, przyczyny nieimmunologiczne, nowotwory tk szpikowej i zaburzenia hormonalne). wzrost ilości płytek przy zapaleniach przewlekłych i przy brucelozie
zaburzenia jakościowe przy chorobach nerek, wątroby, anemii, białaczce i chorobach wirusowych
Prawidłowo płytki łączą się z kolagenem; przy zaburzeniach krzepnięcia brak. Różnicowo: wykluczyć zaburzenia naczyniowe
Badania dodatkowe: czas protrombinowy, test agregacji płytek (rzadko)
Leczenie: leczenie chorób podstawowych, przy wrodzonym spadku ilości płytek podawać sterydy, immunosupresyjne (cyklofosfamid), osocze z płytkami lub pełną krew, NIE STOSOWAĆ HEPARYNY, transfuzja 6-7 ml/kg m.c., próby krzyżowe. Ad. 3) - hemofilia A (VIII czynnik krzepnięcia) związana z chromosomem X
- zaburzenia w czynniku IX i VI - hemofilia B
HEMOFILIA A - występuje u wszystkich ras psów i mieszańców, heterozygot, przenoszą ją suki
Objawy: krwiaki, wynaczynienia w jamach ciała, kulawizny, zaburzenia w układzie oddechowym i pokarmowym. Występuje też w postaci subklinicznej.


(…)

… wątrobę.
DIC
CHOROBY WĄTROBY - tu następuje synteza białek i wszystkich czynników krzepnięcia krwi. Przy chorobach zaburzenia w krzepnięciu. Występują głównie u osobników starszych. Dochodzi do silnego krwawienia, a czasem skrwawienia.
Leczenie: leczenie choroby zasadniczej wątroby (regeneracja miąższu)
TRANSFUZJE KRWI - podanie pełnej krwi w celu zwiększenie utlenowania tkanek. Same krwinki…
…. Są to wstrząs, wstrząs toksyczny (gdy we krwi są bakterie), pokrzywka, drgawki, przy dużej ilości cytrynianu  rośnie Ca  zaburzenia pracy serca, gorączka, wymioty, zakażenia (Hemobortenelloza, Babesia, wirus zakaźnej anemii), bradykardia, arytmie (podać epinefrynę). Przy transfuzji podaje się sterydy i pł fizjolog, nie podawać pł Ringera.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz