Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa

note /search

Działania PR - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1463

Wykład XIX 9.05.2011 Funkcje PR : PR wewnętrzny - budowa kultury organizacyjnej - wytworzenie silnych związków pracowników z firmą, kultury organizacyjnej - kreowanie wizerunku PR zewnętrzny - doprowadzenie misji firmy do grup otoczenia - wspieranie promocji przedsiębiorstwa - kreowanie wiz...

Fazy cyklu życia przedsiębiorstwa a reputacja - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1092

Wykład IV 7.03.11 Fazy cyklu życia przedsiębiorstwa a reputacja Konieczne jest zdefiniowanie czynnika. Punktem wyjścia do zdefiniowania rynku jest zdefiniowanie sektora. Sektor - grupa firm, które oferują produkt lub pewną grupę produktów wzajemnie substytucyjnych. Sektor tworzą te przedsiębiorst...

Kapitał intelektualny - Nawigator skandi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1897

Kapitał intelektualny - wszystko, co tworzy reputację zależy od Lidzi. Ludzie są źródłem kapitału intelektualnego. Kapitał intelektualny: - to materia intelektualna, która została zmaterializowana, uchwycona i wykorzystana do stworzenia wysokowartościowych aktywów - to wiedza posiadająca możliwoś...

Kształtowanie, modelowanie i utrzymanie wizerunku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1162

Wykład III 28.02.2011 Kształtowanie, modelowanie i utrzymanie wizerunku 4 podstawowe grupy otoczenia przy tworzeniu reputacji Pracownicy - zaufanie (pracowników względem siebie, kierownictwa do pracowników) - delegowanie uprawnień (uczynienie ludzi współodpowiedzialnymi) - wzbudzenie dumy z za...

Marka - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1435

Wykład V 14.03.2011 Marka wg Altkorna: Jest to oznaczenie poszczególnej pozycji asortymentowej czy produktu albo całej linii produktowej lub całego asortymentu oferowanego przez firmę. Jest synonimem znaku towarowego w literaturze prawniczej i aktach prawnych. Marka jako skrót myślowy o wyraźnie...

Reputacja firmy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1512

ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Wykład I 14,02,2011 Literatura: Altkorn „Wizerunek firmy” Krawiec F. „Kreowanie i zarządzanie wizerunkiem firmy” Zarębska A. „Tożsamość organizacyjna przedsiębiorstwa” Budziński „Wizerunek równoległy” ...

Wiedza - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 980

Wykład 8 04.04.2011 Wiedza - jest zasobem przedsiębiorstwa. Kluczowy czynnik sukcesu Zasób - jest to czynnik kontrolowany przez przedsiębiorstwo, używany do rozwijania i wprowadzania swoich strategii Zasobowa teoria przedsiębiorstwa - udowadnia, że przedsiębiorstwo to twór złożony z wielu zasobów...

Wizerunek a tożsamość firmy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1715

Wykład II 21,02,2011 Wizerunek a tożsamość firmy Wizerunek - to, co ludzie myślą. Jest zewnętrzny wobec firmy. Tożsamość - elementy, za pomocą których ludzi firmę identyfikują. Czynnik wewnętrzny , firma o niej w pełni decyduje. Tożsamość - suma elementów, które pozwalają zidentyfikować przedsię...

Wizerunek firmy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1862

Wizerunek : - image - pierwotne znaczenie z łaciny wzór, pierwowzór, odbicie, obraz, marzenia, urojenia - jest to zbiór przekonań, myśli i wrażeń danej osoby o obiekcie - jest to wyobrażenie jakie jedna lub wiele publiczności ma o sobie, przedsiębiorstwie lub instytucji i nie jest to