Reputacja firmy - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reputacja firmy - wykład - strona 1 Reputacja firmy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA
Wykład I 14,02,2011
Literatura:
Altkorn „Wizerunek firmy”
Krawiec F. „Kreowanie i zarządzanie wizerunkiem firmy”
Zarębska A. „Tożsamość organizacyjna przedsiębiorstwa”
Budziński „Wizerunek równoległy”
Głuszek E. „Zarządzanie zasobami niematerialnymi”
Urbanek G. „Zarządzanie marką
Wizerunek - to, co inni o nas myślą. Powstaje na podstawie naszych działań i zachowań.
Reputacja przedsiębiorstwa - występuje w 2 znaczeniach:
Wąskie - good will (dobre imię firmy, jako element aktywów, wartość niematerialna)
Szerokie - kapitał reputacji - różnica między wartością księgową a rynkową przedsiębiorstwa
Wartość księgowa - wartość, jaka wynika z zapisu w bilansie, suma aktywów-zobowiązania
Wartość rynkowa - kształtowana na podstawie podaży i popytu (liczba akcji x ich cena), jest o wiele wyższa od wartości księgowej
Reputacja firmy:
- dobra opinia o kimś (odnosi się do kapitału ludzkiego) (dawniej)
- jest obiektywną opinią otoczenia na temat przedsiębiorstwa. Opinia ta jest wynikiem oceny wszelkich działań firmy dokonanej z punktu widzenia co najmniej kilku niejednorodnych grup jurorów, które kierują się własnymi kryteriami oceny. Relacja firmy zależy od jej relacji z otoczeniem.
1. Postrzeganie reputacji przez ekonomistów - sygnał w teorii gier. Reputacja gracza jest jego wartością, którą dostrzegają inni i która determinuje wybór strategii działania.
2. Postrzeganie reputacji przez strategów - jest elementem aktywów i zmienną barierą. Wywodzi się z unikalnych wewnętrznych cech firmy i jest zewnętrznym odczuciem.
3. Postrzeganie reputacji w ujęciu socjologicznym - reputacja jest efektem społecznej konstrukcji, jaka powstaje przez tworzenie związków firmy z jej współpracownikami w instytucjonalnym środowisku.
4. Reputacja w ujęciu marketingowym - reputacja firmy jest to efekt wysiłku skierowany na kreowanie siły nabywczej klientów i budowanie ich lojalności. Jest efektowna/wartościowa do momentu, do którego generuje strumień dochodów.
5. Nauki dotyczące organizacji - reputację stanowią cechy, które wyłaniają się z firmy i mają źródło w postawach pracowników.
Właściwości reputacji:
- jest ekonomicznym aktywem
- jest pochodną cech systemu społecznego
- jest czynnikiem, który rozwija zasoby firmy i ustanawia ruchome bariery na temat możliwości przyszłego rozwoju
- łączy wspólnie wiele zewnętrznych wyobrażeń o firmie i sygnalizuje wszechstronne korzyści dla poszczególnych grup otoczenia
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz