Wiedza - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiedza - wykład - strona 1 Wiedza - wykład - strona 2 Wiedza - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 8 04.04.2011
Wiedza - jest zasobem przedsiębiorstwa. Kluczowy czynnik sukcesu
Zasób - jest to czynnik kontrolowany przez przedsiębiorstwo, używany do rozwijania i wprowadzania swoich strategii
Zasobowa teoria przedsiębiorstwa - udowadnia, że przedsiębiorstwo to twór złożony z wielu zasobów.
- firma składa się z zasobów z każdy zasób nosi miano kapitału (każdy kapitał ma potencjalną zdolność do tworzenia wartości)
Kapitały:
- finansowy - różnorodne zasoby środków finansowych w firmie
- fizyczny - dobra rzeczowe
- ludzki - pracownicy i ich wiedza, doświadczenie itp.
-organizacyjny - struktura organizacyjna (formalna i nieformalna)
Występują w każdym przedsiębiorstwie.
Kapitał - to każde dobro materialne i niematerialne, widzialne i niewidzialne, która ma potencjalne właściwości pozwalające na pomnażanie wartości i przynoszenie korzyści.
Kapitał intelektualny - cały majątek wynikający z wiedzy i wiedza sama w sobie, które są posiadane przez firmę
Wiedza - to płynna kombinacja ukształtowanego doświadczenia, wartości, ustrukturyzowanych informacji i głębi wglądu eksperta, która tworzy ramy dla oceny i wprowadzania nowych doświadczeń i informacji. W organizacji wiedza jest zawarta nie tylko w dokumentach ale i w organizacyjnych rutynach, procesach, praktykach, normach, procedurach.
Cechy wiedzy:
dominacja - wiedza ma priorytetowe miejsce wśród kapitałów
niewyczerpalność - ma nieograniczone źródła i pokłady, nie zmniejsza się i nie zużywa gdy jest stosowana i przekazywana w praktyce
symultaniczność - ta sama wiedza może być wykorzystywana w tym samym czasie przez wielu ludzi. Ograniczenia: ograniczenia prawne.
nieliniowość - brak jednoznacznej korelacji między wielkością posiadanej wiedzy a korzyścią jakie dzięki niej osiągniemy
kosztowna na etapie tworzenia, tania w fazie wykorzystania
nośnik zespolenia przedsiębiorstw i klientów
zapewnia ciągłą odnowę przedsiębiorstwa
Dlaczego wiedza to kapitał:
- jest elementem kapitału intelektualnego
- jest dobrem, które posiada określoną wartość
- jest dobrem, którego wartość wzrasta przez wykorzystanie
- jest dobrem dającym przewagę konkurencyjną
Funkcje wiedzy:
w sposób bezpośredni pełni 4 główne powiązane ze sobą funkcje:
- kreatywna
- rozwojowa - strategiczna
- dochodowa
Pełni je wiedza biznesowa.
Funkcja biznesowa jest stosowana w firmie i pomaga w realizacji celu.


(…)

… od wartości księgowej)
Co obserwuje się w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy:
- otwarcie kadry kierowniczej na pomysły podwładnych
- stosowanie myślenia systemowego
- kreatywność menedżerów i podwładnych
- zdolność uczenia się Proces zarządzania wiedzą
- pozwala przekształcić wiedzę w kapitał firmy (przekształca zasoby wiedzy)
Zarządzanie wiedzą
- to zdolność do kreowania i zatrzymania jak największej…
…, ułatwiającej przechowywanie, dystrybucję i ponowne użytkowanie.
Łańcuch wiedzy - proces, który rozpoczyna się na generowaniu wiedzy i kończy się jej zastosowaniem. Podstawowy model składa się z 5 elementów:
nabycie wiedzy
selekcja
generowanie nowej wiedzy
przyswojenie i przystosowanie wiedzy do potrzeb organizacji
zastosowanie praktyczne
Czynności związane z zarządzaniem wiedzą:
- zarządzanie strategiczne…
… - przywództwo i kultura organizacyjna
- zarządzanie strukturą i zasobami ludzkimi
- rozwój tendencji
- infrastruktura korporacyjna - ogólnie przyjęte systemy i wzorce w danej firmie
W zależności od strategii organizacji są 3 rodzaje łańcuchów wiedzy:
koncentrujący się na nabywaniu wiedzy - przedsiębiorstwa, które współpracują z ekspertami
zorientowany na zastosowanie wiedzy - firmy nie robią badań…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz