Psychologia osobowości - strona 10

Teoria alberta bandury

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3003

TEORIA ALBERTA BANDURY Społeczno-poznawcza teoria uczenia się. Bardzo upraszcza rzeczywistość osobowości. Sprowadza ją do poczucia kompetencji. Interakcje oznacza wzajemny determinizm podmiotu i otoczenia. Co powoduje, że człowiek jest istotą aktywną: 4 źródła aktywności podmiotu: -

Teoria Carla Rogersa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1337

TEORIA CARLA ROGERSA Uważany jest także za przedstawiciela psychologii fenomenologicznej. Bazuje na pojęciu doświadczeń. U niego dążenie do samorealizacji to dążenie do wydatkowania potencjału, do stawania się osobą. Pięć podstawowych właściwości, które wskazują, że człowiek staje się osobą, że r...

Teoria Cloningera

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3192

TEORIA CLONINGERA Teoria cech, cechy jako realnie istniejące, struktury neurofizjologiczne. Powstała pod koniec XX wieku. Łączy podejście wymiarowe i kategorialne. Uważa, że trzeba wagę przypisać do

Teoria Dollarda i Millera

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2247

TEORIA DOLLARDA I MILLERA Osobowość składa się z popędów i nawyków . Nawyk to bodziec-reakcja, które tworzą się w sytuacji. Popęd jest to bodziec zdolny by wyzwolić reakcję. Dwie kategorie popędów: pierwotne czyli fizjologiczne i wtórne kształtowane na bazie popędów pierwotnych. Ważne dla nich te p...

Teoria Gordona Allporta

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3402

TEORIA GORDONA ALLPORTA Podejście do człowieka jako podobnego do innych, posiadającego podobne, wspólne właściwości a jednocześnie jako odmiennego od pozostałych. Podejście idiograficzne i nomotetyczne: chce uchwycić i ogólne prawa i coś co jest niepowtarzalne w osobowości każdego. Osobowość to pr...

Teoria Kurta Lewina

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1834

EORIA KURTA LEWINA Teoria pola . Osobowości nie da się zrozumieć bez sytuacji. Sytuacja i podmiot tworzą pewną jedność. Zachowanie jest funkcją pola czyli wszystkich faktów, które są od siebie wzajemnie uzależnione, współzależne. Ważne dla Lewina jest pojęcie przestrzeni życiowej czyli rzeczywisto...

Teoria Murraya

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2443

TEORIA MURRAYA Jego teorię można nazwać personologią - nauką o całej osobie. Presonologia to zdolność uwzględniania wszystkich możliwych czynników, które odpowiadają za kreowanie, kształtowanie się osobowości. Trzeba rozpoznać konteksty społeczne obiektywne i jednocześnie perspektywę podmiotu dla k...

Warunki, które musi spełniać teoria, żeby była teorią naukową

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190

Warunki, które musi spełniać teoria, żeby była teorią naukową, 7 kryteriów : 1. zakres stosowalności (teoria powinna być wszechstronna i wyjaśniać jak najszerszy zakres zjawisk). 2. oszczędność, prostota (przy pomocy niewielu twierdzeń wyjaśnia zjawiska); 3. spójność (teoria powinna być logiczni...

Teoria Raymonda Cattela

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 77
Wyświetleń: 504

TEORIA RAYMONDA CATTELA Rozpoczął od analizy leksykalnej. Język jest pewna strukturą myślenia, która jest przekazywana za pomocą kultury i kreuje sposób obserwacji i opisywania siebie i innych. Wyłonił cechy powierzchniowe i nazwał ten zestaw cech typową ograniczoną sferą osobowości. One biorą się...

Teoria Roberta Hogana

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 77
Wyświetleń: 798

Drugi blok teorii: patrzenie na człowieka jako podmiot który jest kształtowany jako efekt konieczności przystosowania się do warunków życie, kultury. Podmiot, czyli osobowość kształtowany w procesie ewolucji Teorie mające ducha ewolucyjnego myślenia. Nowe możliwości interpretacji osobowości. Teor...