Psychologia osobowości - strona 11

Teoria Rubinsteina

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

PODEJŚCIE ORGANICYSTYCZNE ● Nadrzędny motyw w tych teoriach to dążenie do samorealizacji czyli inaczej dążenie do spójności. Patrzenie na człowieka w sposób holistyczny. Analiza osobowości z perspektywy całości człowieka. Zakłada zasadę holizmu: op...

Teoria sheldona

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 133
Wyświetleń: 854

U podłoża teorii realnych cech leżą teorie konstytucjonalne. Teoria Kretschmera : aby zrozumieć emocje to trzeba wyróżnić budowę ciała: sangwinik, leptotyk, atletyk, dysplastyk. Eugeniusz Brzeziński wprowadził pojęcie skiptotymii - człowiek lek...

TEORIA SULLIVANA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1554

EORIA SULLIVANA - podejście typowo kliniczne Mówił, że istotne są przede wszystkim relacje międzyosobowe a kultura porządkuje, ustanawia styl tych relacji. Jest to interpersonalna teoria psychiatrii Wszyscy są tacy sami, nie różnią się ale każdy postrzega siebie jako coś niepowtarzalnego. Źródłem...

Teorie egzystncjalne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 224
Wyświetleń: 819

TEORIE EGZYSTENCJALNE ● Inna forma interpretacji takich faktów jak lęk przed śmiercią, cierpienie czy sens życia. Spojrzenie z nieco innej perspektywy. Podstawowe założenia: podejście dynamiczne i holistyczne do człowieka. Holistyczność oznacz...

Teorie osobowości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1190

TEORIE OSOBOWOŚCI  Pierwsza grupa teorii to teorie cech . Dwie linie, tradycje: a) cechy jako istniejące realnie właściwości osoby. Teorie deskryptywne: cechy to są opisy, mają charakter konstruktów często społecznych, opis powtarzalności zac...

Teorie relacji z obiektem

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1715

Teorie relacji z obiektem : podkreślają, że głównym motywem rozwoju jest dążenie do więzi z osobami znaczącymi i poprzez to zaspokajanie potrzeb. Trzy główne odłamy relacji z obiektem: 1. Mechanizmy obronne ego . Dwie postacie

Tradycje badawcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 119
Wyświetleń: 784

Tradycje badawcze: dają inny styl interpretacji osobowości. Pervin: wyróżnia tradycję kliniczną, eksperymentalną i statystyczną (korelacyjną). Kliniczna - kluczem do zrozumienia osobowości jest podejście idiograficzne, jednostkowe, skupione na metodach jakościowych.. Charcot i Janet tworzą szkoły w...

Behawioryzm-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015

behawioryzm Miller i Dolard - próba zastosowania teorii uczenia się do osobowości. Trzeba znaleźć 2 elementy struktury jednostki Nawyk - układ ukształtowany w całym życiu Popęd - silny popęd zdolny do wyzwalania reakcji - pierwotny - fizjolo...

Sytuacjonizm-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1778

sytuacjonizm - próba pokazania, że osobowości względnie trwałej nie ma Założenia: zachowanie jest uzależnione od sytuacji różnice indywidualne są efektem błędów pomiaru w różnych sytuacjach może się pojawić taka sama kategoria bodźców eksperyment jest znaczącą metodą badania Wszystko jest uza...

Psychologia osobowości-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 847
Wyświetleń: 1589

Czym jest więc psychologia osobowości? Definicja 1 : Psychologia i teoria osobowości musi być ogólną teorią zachowania się człowieka oraz spełniać w/w kryteria. Definicja 2 : Psychologia osobowości jest to naukowe studium całej osob...