Psychologia osobowości - strona 12

Kulturowe teorie osobowości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1330

KULTUROWE TEORIE OSOBOWOŚCI W latach 50-60 były obiecujące. Teraz nie ma czegoś takiego. - kultura tworzy makro kontekst dla każdego z nas - kultura jest związkiem społecznym, rzeczywistością historyczną, systemem powiązanych symboli, faktem społecznym i jednostkowym. I. Abraham Kardinier Wprow...

Nurty psychologii klasycznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973

Różnice indywidualne opierają się na temperamencie i inteligencji a przecież temperament + inteligencja = osobowość! Osobowość uchwyca ciągłość istnienia (życia) człowieka - daje poczucie, że jest się tym co było. Nurty psychologii klasycznej strukturalizm (W.Wundt, E. Titchener) - jest bardzo o...

Nurty współczesne-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

Nurty współczesne Swoimi korzeniami sięgają do klasyki. Są oparte na trzech tradycjach badawczych. Tradycje badawcze : kliniczna - daje szansę myślenia w kategorii idiograficznego podejścia (indywidualności). Prekursorami byli lekarze Charcot (w jego ...

Pojęcia do osobowości - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 196
Wyświetleń: 819

Fazy rozwoju: - Aktualizacja siebie. -Dojrzałość osobowości. -Utrzymanie równowagi psychicznej. Rozwój jako : Cel do realizacji siebie. Cel sam w sobie . Środek do innego celu. Mechanizmy napędzające rozwój: Uczenie się Dostosowanie Kryterium rozwoju osobowości: Centralna struktura "...

Psychologia osobowości - opracowanie pojęć

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 112
Wyświetleń: 546

Egzystencjalizm neguje to co występuje poza zjawiskiem np. nieświadomość i instynkty. Zjawiska są rzeczywistością. Dasein - człowiek i świat tworzą jedną całość. Ludzie nie bytują poza światem, a świat nie istnieje jako odrębny od ludzi...

Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Egzystencjalizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

Przedmiotem psychologii jest to co człowiek czuje i przeżywa, co mu się jawi. Nie może być przedmiotem psycholog i i opisywanie zjawisk jak powinno być jako konstruktów teoretycznych. Egzystencjalizm akcentuje rozumienie ludzkiego bycia,...

Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Samobójstwo bezpośrednie...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Samobójstwo bezpośrednie i pośrednie. Samobójstwo pośrednie - człowiek jest świadomy negatywnych skutków, np. palenia papierosów, a mimo to pali . Ponosi wtedy odpowiedzialność za wynik i za swój stan zdrowia. Bycie poza światem - człowiek może, przewidywać, rozkładać sposoby swojej egzystencji...

Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Medard Boss

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1078

Medard Boss - głód, zmęczenie, seks są nastrojami , nie popędami. Nastroje nie powodują zachowań, ale określają w danej chwili skalę otwartości na świat. Nastroje odpowiadają za znaczenie i motywacje odkryte wśród spotykanych rzeczy. Egzystenc...

Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Postawa fatalistyczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1155

Człow i ek przeżywa rożne relacje, różne rodzaje wartości. Odkrywanie tych wartości zależy od tego w jaki sposób człowiek istnieje. Trzy sposoby istnienia człowieka: 1 . Ja jestem -ja muszę wykonywać to, co mi nakazuje środowisko. 2. Ja jestem -ja potrafię, jestem zdolny do czegoś. 3. Ja jestem ...

Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Superego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Henry Murray Struktury osobowości: Id - źródło energii, magazyn motywów, impulsów. Id - nie rozumna i nie uspołeczniona jaźń. Ego - hamuje, ogran i cza, ale też planuje i reguluje sposoby przejawiania się motywów zachowania. Superego - impla...