Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Samobójstwo bezpośrednie i pośrednie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia osobowości - opracowanie pojęć -  Samobójstwo bezpośrednie i pośrednie - strona 1

Fragment notatki:

Samobójstwo bezpośrednie i pośrednie.
Samobójstwo pośrednie - człowiek jest świadomy negatywnych skutków, np. palenia
papierosów, a mimo to pali . Ponosi wtedy odpowiedzialność za wynik i za swój stan
zdrowia.
Bycie poza światem - człowiek może, przewidywać, rozkładać sposoby swojej egzystencji. Wizje przyszłości stają się motorem wyboru egzystencjalnego. Egzystencja w której jesteśmy, istniejemy w połączeniu z mechanizmem bycia poza światem daje szansę na nabranie dystansu do tego, co obecnie jest, ponieważ z tej pozycji, w której jestem, mogę ją przekraczać.
Jeżeli podmiot A spotyka się z podmiotem B, który pokazuje mu swój świat to on może ze swojej pozycji egzystencji (A) wejść w ten świat osoby (B). Można powiedzieć, że moje "ja" realne wchodzi poprzez symbole w świat rzeczywisty tej drugiej osoby. Dzięki temu mam możliwość znalezienia się w innej perspektywie, oceniania siebie z innej perspektywy. Bycie poza światem to jest pewien schemat komunikacji, który jest często motorem rozwoju człowieka. Z tym, że bycie poza światem może mieć wymiar pozytywny i wymiar negatywny, neurotyczny, gdy człowiek zaczyna żyć tylko marzeniami i un i kać kontaktów ze światem rzeczywistym.
Hal i i Lindsay - osnowa egzystencji -postawa egzystencji, inaczej "zaplecze egzystencjalne". Osnowa egzystencji oznacza bycie na danym podłożu i w danych warunkach geograf i cznych, biologicznych, społecznych i materialnych. W te warunki jesteśmy wrzuceni i zanurzeni. To zanurzenie oznacza, że nie możemy tego pominąć i nie liczyć się z tym, jest to styl naszego życia.
Odrzucenie osnowy - nieautentyczny sty l życia. Musimy się l iczyć z realiami i w nich odkrywać siebie, świat, innych ludzi i tworzyć własny styl egzystencji. Egzystencjaliści - Kara za nieautentyczny styl życia -poczucie winy i lęk. Jeżeli ja nie akceptuję swojej osnowy, nie akceptuję warunków, gdzie mieszkam, to wówczas uwalniam się sensie od odpowiedzialności , ponieważ mam takie warunki, że nie mogę się inaczej zachowywać. W efekcie nie podejmuję odpowiedzialności za swój styl bycia i sposób istnienia. Zdaję się na obce siły pomocy . To jest neuroza gonienie za ideałami, negacja rzeczywistości.
Egzystencjaliści -" projekt świata" - konstrukcja wokół potrzeb i wartości, system wartości,
który człowiek przyjmuje, potrzeby, które zaspokaja.
Projekt świata wskazuje co jest wartościowe. Jakie potrzeby są najważniejsze, które
potrzeby człowiek powinien zaspakajać i w jakiej kolejności.
Każdy z nas ma swój projekt świata i każdy inaczej w i dzi świat.
Projekt świata - stan świata, który teraz ja odbieram. Jeżeli ja widzę w określony sposób
świat, to aby siebie realizować ja muszę dokonać określonych wyborów. Podejmować
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz