Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Egzystencjalizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Egzystencjalizm - strona 1

Fragment notatki:

Przedmiotem psychologii jest to co człowiek czuje i przeżywa, co mu się jawi. Nie może być
przedmiotem psycholog i i opisywanie zjawisk jak powinno być jako konstruktów teoretycznych.
Egzystencjalizm akcentuje rozumienie ludzkiego bycia, w sensie zdrowia psychicznego.
Człowieka należy rozumieć holistycznie jako całość.
Zrozumieć człowieka, to zrozumieć jak on bytuje w świecie.
Zrozumieć sieb i e to zrozumieć jak człowiek żyje ze swoim ciałem, ze swoimi defektam i ,
stanami psychicznymi i słabościami.
Ludwik Bins wanger. Człowiek może się fiksować na pewnych sposobach bycia w świecie, ograniczać się np. tylko do byc i a z samym sobą- Eingenwelt. Nie można być w świecie i nie być ze sob ą, nie można być w świecie i nie być z innymi
ludźmi, bo inaczej prowadzi to do zaburzeń. Człowiek musi jednocześnie być w świecie, z
innymi ludźmi i ze sobą posiada wtedy realistyczność, oparcie.
Niepewność występuje wtedy, gdy koncentrujemy się tylko na jednym sposobie życia. Na
przykład wtedy, gdy człowiek występuje tylko w świecie przyrodniczym i fizycznym -
Umwelt. Człowiek ma tylko wtedy jedno zadanie - przystosować się do praw rządzących w
środowisku b i ologicznym i społecznym.
Może wyrażać swoją niezależność przez negację, bunt, izolacjonizm. Umwelt - postawa obecnie kreowana, prowadząca do zubożenia kontaktów. Relacje są
sformalizowane, oparte na rywalizacji, człowiek staje się anonimowy.
Ja jednostkowe głębsze jest wtedy bardzo słabe i w sytuacj i zagrożenia przyjmuje
najczęściej postawę obronną.
Mitwelt - nastawienie na bycie z innymi kosztem Umwelt i Eigenwelt. Jest to postrzeganie siebie tak jak inne os o by chcą nas widzieć, uprzedm i otowienie siebie. Mitwelt - człowiek kształtuje siebie według wymagań środowiska i układu ludzkiego. Traci orygina l ność i indywidualność i staje się tylko maską która jest wytworem oczekiwań społecznych.
Eingenwelt - bycie z samym sobą człowiek chce posiadać w ł asny sposób istnienia, być
oryginalny na siłę. Zamyka się na św i at i innych ludzi.
Wykształcenie „ja" buntowniczego - nie ma testowania rzeczywistości - rozwój
patologiczny.
Człowiek będzie typem egocentryka niepodatnego na zmiany, n i e liczącego się ani z opinią
społeczną an i z rzeczywistością która go otacza, nie modyfikuje swojego zachowania.
Ro ił o May Ro ił o May - przedstawiciel psychologii egzystencjalnej i fenomenologicznej. Człowiek musi doświadczać siebie zarówno jako podmiotu, jak równ i eż jako przedmiotu.


(…)

… siebie jako podmiotu - świadomość, że się jest kimś odrębnym, poczucie
tożsamości, odpowiedzialność za własne zachowanie i wybory.
Doświadczanie siebie jako przedmiotu - jako elementu środowiska rzeczy, rzeczywistości
biologicznej i materialnej, nabieranie pokory, szansa na wzrost, testowanie rzeczywistości.
Jeżeli doświadczam siebie jako przedmiotu to jestem pokorny wobec przyrody, nie żartuję z
biologią własnej osoby, nie niszczę swojego zdrowia i ciała poprzez różne używki. Nie
popełniam "utajonego" samobójstwa.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz