Teoria Rubinsteina

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria Rubinsteina - strona 1

Fragment notatki:

PODEJŚCIE ORGANICYSTYCZNE ● Nadrzędny motyw w tych teoriach to dążenie do samorealizacji czyli inaczej dążenie do spójności. Patrzenie na człowieka w sposób holistyczny. Analiza osobowości z perspektywy całości człowieka. Zakłada zasadę holizmu: opisuje się całego człowieka uwzględniając środowisko. Stanem naturalnym dla człowieka jest stan harmonii, uporządkowania, jest to stan zdrowy. Ważne są mechanizmy, które prowadzą do stanu zdrowego bądź braku organizacji.
Człowiek nie jest zdeterminowany przez środowisko. Człowiek osadzony w całości może efektywnie wybierać te rzeczy, które sprzyjają jego rozwojowi, harmonii. Może też stawiać opór środowisku. Według organicystów samorealizacja jest osią naszej natury.
Przedstawiciele:
- K. Goldstein - Prescot Lecky - najważniejsza motywacja według niego to dążenie do spójności osobowości. Osobowość to organizacja powiązanych ze sobą wartości. Różne wartości ważne dla człowieka powinno się powiązać w jedną całość - na tym polega rozwój osobowości
TEORIA A. ANGYALE Wprowadza pojęcie biosfery . Można wyróżnić dwa bieguny: subiektywny tworzony przez osobę i obiektywny : otoczenie. Między tymi biegunami jest zawsze napięcie. Biosfera jest w stanie ciągłego napięcia. W biegunie subiektywnym, którym jest podmiot są dwie tendencje. Jedna to dążenie do autonomii : podmiot podporządkowuje sobie otoczenie, dążenie do kontroli, do ekspansji. Druga to tendencja do homonomii . Jest to próba uchwycenia i przystosowania się do bieguna obiektywnego czyli do otoczenia. Objawem są uczucia np. miłości - ogólnie uczucia skierowane ku innym osobom. Biosfera charakteryzuje się pewnymi wymiarami: - wymiar wertykalny - wymiar progresywny - wymiar poprzeczny Z czasem w podmiocie istotne znaczenie zaczyna pełnić „mnie symboliczne”.
TEORIA ABRAHAMA MASLOWA U niego istotne jest pojęcie syndromu . Osobowość to organizacja syndromów, które są efektem gromadzonych doświadczeń podczas realizacji potrzeb.
Syndrom to zorganizowany zbiór myśli, uczuć, postrzeżeń, które coś ze sobą łączy np. syndrom neurotyczny to lęk, egocentryzm, objawy fizjologiczne. Syndrom powstaje w wyniku pewnego stylu spełniania się potrzeb. Osobowość to doświadczenia życia + style realizacji potrzeb.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz