Teoria Murraya

Nasza ocena:

3
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2758
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria Murraya - strona 1 Teoria Murraya - strona 2

Fragment notatki:

TEORIA MURRAYA Jego teorię można nazwać personologią - nauką o całej osobie. Presonologia to zdolność uwzględniania wszystkich możliwych czynników, które odpowiadają za kreowanie, kształtowanie się osobowości. Trzeba rozpoznać konteksty społeczne obiektywne i jednocześnie perspektywę podmiotu dla którego te konteksty były ważne czy nie. Osoba to „zgromadzenie mówców i nacisków różnych grup”. Osobę trzeba analizować ze wszystkich możliwych punktów widzenia. Osobowość kształtuje i rozwija się przez całe życie. Życie to zmienność, stały proces. Trzeba też uwzględnić wymiar nieświadomości. Murray nigdy nie zdefiniował pojęcia osobowości. Ona oddaje z jednej strony stałość a drugiej jednostkowa niepowtarzalność. Osobowość od strony strukturalnej . 2 linie ● z perspektywy zewnętrznego obserwatora: formy ujawnianych zachowań są ważne. Opisuje się osobowość za pomocą pojęć takich jak przebieg czyli interakcja między podmiotem a zewnętrzną sytuacją. Przebiegi mogą pochodzić z wnętrza i wyrażać się na zewnątrz w zachowaniu. W zależności od kontekstu jakość interakcji będzie inna. Drugie pojęcie to serie czyli liczne przebiegi, uporządkowane i powiązane ze sobą. Po seriach można rozpoznać jaki jest człowiek. Kolejny element to programy serii . Oznacz to, że każdy człowiek może stawiać sobie jakieś cele, oznacza planowanie. Dzięki nim programom serie mogą łatwiej przebiegać. Ostatnie pojęcie to rozkłady czasowe czyli ujęcie programów w ramy czasowe. ● z perspektywy wewnętrznej podmiotu: można w strukturze osobowości można wyróżnić trzy elementy. ID, EGO i SUPEREGO. Ego jest centrum osobowości, które steruje zachowaniem. Superego zawiera w sobie sumienie i ego idealne. One mogą być od siebie oddzielone i jest to charakterystyczne dla Murraya. Jeśli jest przewaga ego idealnego to człowiek nie liczy się ze społecznością a jeśli sumienie to człowiek gubi własną tożsamość i żyje według idei. Tutaj ważna jest harmonia. Można również spojrzeć na osobowość z wewnętrznego punktu widzenia wyróżniając: potrzeby psychiczne, wewnętrzne czynniki takie jak ideał siebie, wrażliwość na opinię, superego oraz ogólne cechy osobowości to np. niepokój, emocjonalność.
Osobowość ze strony dynamicznej. Wyróżnia potrzeby , które są siłą działającą w mózgu. Potrzeby dzielą się na pierwotne i wtórne oraz potrzeby jawne i ukryte. Kolejne pojęcie to presja czyli coś co wyzwala działanie u człowieka, wszystko to co może wyzwolić aktywność podmiotu. Nacisk z zewnątrz.. Wyróżnia presję typu alfa i typu beta . Alfa to rzeczywisty nacisk jakiegoś obiektu. Presje beta to podmiotowa interpretacja właściwości jakiegoś obiektu choć obiekt może nie mieć danej właściwości. Ma to ogromne znaczenie psychologiczne, dla rzeczywistego zachowania ważne jest to jakie osoba nadaje znaczenia istniejącym obiektom. Dla każdej potrzeby istnieje określona presja wyzwalająca zachowanie. Kolejne pojęcie to ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz