odpowiedzi do egzaminu2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 2912
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
odpowiedzi do egzaminu2 - strona 1 odpowiedzi do egzaminu2 - strona 2 odpowiedzi do egzaminu2 - strona 3

Fragment notatki:


1. Fazy terapii wg Junga: 1. faza katharsis, 2. faza interpretacji , 3. faza edukacji o różnych stronach życia, 4. faza transformacji (do tej ostatniej dochodzą tylko niektórzy). 2. Jung - WIELKA PSYCHOTERAPIA (koncentruje się na nerwicach i stanach z pogranicza psychoz); MAŁA PSYCHOTERAPIA (oparta na poradnictwie, sugestii, wyjaśnieniach).
3. Dialog wewnętrzny z partnerem w terapii Junga to AKTYWNE WYOBRAŻENIE. 4. Potrzeby specyficznie ludzkie wg Fromma:
a. powiązań (kontaktu z innymi), b. transcendencji (wykraczania poza zwierzęcą naturę przez twórczość, miłość, itp.) c. zakorzenienia (bycia częścią, przynależności), d. tożsamości, e. systemu orientacji (spójnego systemu poglądów na świat). 4. Wg Horney człowiek powinien postępować zgodnie z własnym systemem wartości i normami społecznymi i nie troszczyć się o to, czy inni nas lubią. 2 sytuacje, w których dążenie do wywarcia jak najlepszego wrażenia jest usprawiedliwione, to: gdy człowiek jest zakochany lub gdy stara się o pracę. 5. Cechą charakterystyczną wszystkich osób zaburzonych wg Horney jest wyidealizowany obraz siebie. 6. Cele terapii wg Horney:
a. umiejętność podejmowania decyzji i przyjmowania za nie odpowiedzialności, b. wewnętrzna niezależność, czyli rozpoznanie własnego systemu wartości i wcielanie go w życie ( = wewnątrzsterowność u Masłowa),
c. spontaniczność uczuć i właściwa ich ekspresja, d. pełne oddanie się własnym uczuciom, pracy i własnym wierzeniom - na tym ostatnim etapie wszystkie konflikty zostają rozwiązane. 7. Zachowanie terapeuty w toku terapii wg Horney:
1. obser w acja 2. zrozumienie 3. interpretacja 4. pomoc w kontekście oporu 5. ogólnoludzka pomoc. 8. Sullivan - SELEKTYWNA NIEUWAGA: sposób obrony przed niepokojem, wypieranie ze świadomości przeżyć stanowiących istotę źródła niepokoju.
9. Osobowość wg Sullivana jest bytem czysto hipotetycznym. 10. DYSTORSJA PARATAKTYCZNA ( Sullivan) - określenie zbliżone do przeniesienia Freuda; pacjent generalizuje swoje negatywne przeżycia dot. relacji interpersonalnych z okresu dzieciństwa i przenosi je na swoje aktualne relacje z terapeutą. 11. Osobowość wg Murraya to abstrakcja formułowana przez teoretyka. 12. Apercepcja - percepcja + interpretacja. 13. Nieświadome potrzeby razem tworzą ALTEREGO, DRUGIE JA (np. Dr Jackyl ). 14. Duża rozbieżność między presją alfa a presją beta prowadzi do urojeń. 15. Potrzeby u Murraya -

(…)

…. Allport - DZIECKO - NIEUSPOŁECZNIONY HORROR. ;D
21. Wg Freuda w szczęściu przeszkadza:
a. własne ciało, które stale się czegoś domaga i buntuje,
b. rozstania z innymi ludźmi,
c. kataklizmy, katastrofy.
22. W psychologii egzystencjalnej bardzo ważnym nurtem jest nurt ateistyczny (Jean Paul Sartre i Albert Camus). 23. psych. egzystencjalna - BYCIE W ŚWIECIE to jedność osoby i środowiska. 24…
… ujawnia się przeciwwola. 73. „Trauma urodzenia”, „trauma porodu”, traumatyczne rozstanie z łonem matki jest korzeniem nerwicy. Neurotyk `rodzi się ponownie' w czasie terapii przez co uwalnia niepokój związany z rozstaniem z matką. Brak uwolnienia od matki powoduje brak indywidualności.
74. Otto Rank kładzie ogromny nacisk na teraźniejszość - życie `przed ponownym urodzeniem' go nie interesuje. Silny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz