pyatnia z egzaminu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2478
Wyświetleń: 5565
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pyatnia z egzaminu - strona 1 pyatnia z egzaminu - strona 2 pyatnia z egzaminu - strona 3

Fragment notatki:


PYTANIA Z OSOBOWOŚCI NA EGZAMIN Wyodrębnij typy osobowości zgodnie z koncepcją Otto Ranka. - artysta - integruje lęk przed śmiercią i lęk przed życiem;
- neurotyk - zafiksowany na poziomie kontrwoli, działa przeciwko ludziom, izoluje się;
- przeciętna osoba - tendencja do zjednoczenia się, jedności i wykluczenie separacji; kładzie nacisk na konformizm i adaptację.
Kto jest autorem słów: „ Szkoła to przedłużone ramię rodziny .”? a) Freud b) Adler c) Jung d) Murray
Scharakteryzuj mechanizm obronny konwers ji. Mechanizm obronny u Freuda, który występuje wyłącznie u osób chorych na nerwicę histeryczną. Polega na zamianie (konwersji) bólu psychicznego, odczuwanego niepokoju, lęku wynikającego z aktualnej sytuacji życiowej pacjenta na ból fizyczny, który łatwiej znieść, np. ślepota, głuchota, niedowłady, porażenia, ciąża histeryczna, omdlenia, gwóźdź histeryczny, dławienie w gardle, itp. Ma bardzo bogate objawy, które są celowo produkowane - zawsze wysiada ten organ, który jest potrzebny, żeby wysiadł.
Podaj c echy charakterystyczne interpretacji snów w koncepcji Freuda. każdy sen spełnia marzenia; rozróżnienie na jawną i utajoną część marzenia sennego; interpretacja snów polega na rozszyfrowaniu ich utajonej treści; marzenie senne zawsze czerpie z aktualnego materiału, ale objaśnianie prowadzi w przeszłość; nie ma obojętnych snów, w każdym marzeniu sennym można wykryć treści sięgające do minionego dnia i do wydarzeń z dzieciństwa; w śnie znajdujemy nadal żyjące dziecko wraz z jego instynktami. np. konflikt Edypa - sprawca snu o śmierci rodziców; sny są możliwe do racjonalnego wyjaśnienia - prowadza do ukrytych zakamarków osobowości; ego czuwa nad tym, aby materiał ze snu nie został uświadomiony - jest ono swoistym strażnikiem czuwającym nad swoim panem; jeśli treść snu jest zagrażająca mechanizm represji działa z podwójną siłą. Dokończ zdanie Freuda: ”Sny to …....................................................................” Podaj cechy typowe dla dobrze przystosowanej osobowości w koncepcji Freuda. Podaj cechy typowe dla trzech etapów terapii w koncepcji Adlera. a) etap empatii - wyrażanie problemów pacjenta i akceptacja terapeuty;
b) etap informacji - zbieranie informacji o problemach pacjenta;
c) etap klaryfikacji - analizowanie podstawowych przekonań pacjenta o sobie innych, szukanie ich źródeł w dzieciństwie.
Podaj cechy charakterystyczne mechanizmu tworzenia reakcji przeciwnych. ukrywanie własnych instynktów poprzez ich przeciwieństwa


(…)

… cechy charakterystyczne procesu terapii w ujęciu Junga.
katharsis
wyjaśnienie
edukacja
transformacja
Cele terapii w koncepcji Eriksona.
pacjent musi osiągnąć wgląd emocjonalny i intelektualny, dzięki czemu wzmaga się siła ego - podświadomość musi ujrzeć światło dzienne
pacjent musi podjąć odpowiedzialność za swoje życie
musi właściwie ukształtować własną tożsamość, pozytywnie przejść kryzys tożsamości.
Wymień składniki osobowości w koncepcji Eriksona i dokonaj ich krótkiej charakterystyki.
id - podstawa podświadomości, pozbawione moralności, wrodzone, zawiera wszystkie instynkty i w nim mieści się historia ewolucji
ego - jest w większości podświadome, broni przed niepożądanymi impulsami id i wymaganiami superego; jest bardziej twórcze niż u Freuda: potrafi znaleźć konstruktywne rozwiązania problemów…
… własnych instynktów poprzez ich przeciwieństwa
irracjonalne przystosowanie i wyładowanie energii dla oszukańczych celów
powoduje zniekształcenie rzeczywistości
mechanizm ten ma swoje źródło w superego
jest stosowany przeciwko wewnętrznemu i zewnętrznemu światu
Kto jest autorem słów: „Wiadomości, które docierają do twojej świadomości nie są kompletne i nie możesz opierać się na nich. Zwróć swoje oczy do wewnątrz, patrz w soją podświadomość, najpierw naucz się znać siebie.”
a) Freud b) Jung c) Horney d) Murray
Co to jest styl życia? Podaj cechy typowe (koncepcja Adlera).
- zasada systemowa, zgodnie, z którą funkcjonuje osobowość danej jednostki; jest całością, która rządzi częściami;
- czyni on każdą jednostkę niepowtarzalną - nie ma dwóch ludzi, którzy ukształtowaliby taki sam styl;
- kształtuje…
… do etiologii psychopatologii.”
a) Freud b) Adler c) Jung d) Murray f) Maslow
Kto jest autorem słów:”Tam gdzie jest id, tam winno być ego.”?
a) Freud b) Murray c) Allport d) Horney
Kto jest autorem słów: „Jeżeli nie wiesz co jest twojemu pacjentowi, zapytaj go, on może ci powiedzieć.”
a) Freud b) Horney c) Murray d) Kelly
Teoria Fromma najbardziej zbliżona jest do:
a) teorii Freuda i Adlera b) Freuda i Junga c…
… - w ten sposób rozwija się pewność siebie. A gdy się popełni błąd, trzeba to zaakceptować i postanowić poprawę.
Kto jest autorem słów: „Dla człowieka najważniejsze jest potwierdzenie lub zaprzeczenie przewidywań.”?
a) Freud b) Rogers c) Murray d) Kelly
Kto jest autorem słów: „Osobowość to pełny kongres. Są tam dzieci, demagodzy, komuniści, Cezar i Chrystus, Makiawelli i Judasz.”
a) Rogers b) Maslow c) Allport d) Murray…
…, konformizm i nonkonformizm, seksualne preferencje.
Jaka jest główna różnica pomiędzy teorią Skinnera i Bandury?
Jak rozumiesz powiedzenie Skinnera, że człowiek znajduje się poza wolnością i godnością?
Jaka jest rola kary i nagrody w teorii Skinner?
Wymień źródła niepokoju w koncepcji Cattella.
Podaj główne różnice pomiędzy psychoanalizą a neopsychoanalizą.
- neopsychoanalizie jest większa rola czynników…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz