egzamin 2009

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 2989
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
egzamin 2009 - strona 1 egzamin 2009 - strona 2 egzamin 2009 - strona 3

Fragment notatki:


Pytania z 1 terminu z egz 2009 -(niektóre) - kompleks wg Junga - potrzeby wg Kohuta - cechy osoby przeciętnej u Otto Ranka - mity w które wierzą ludzie wg terapii racjonalnej, - odpowiedzialny hedonizm (terapia racjonalna) - co Maslow ma wspólnego z Freudem, co z Adlerem(?) a co z behawiorystami (3 pytania) - nerwica wg Horney - nerwica wg Junga - metody Freuda - 2 prawo represji - kto nie używał metod projekcyjnych, był ich przeciwnikiem - cecha zdrowej osobowości wg Maslowa - terapia wirtualna - modelowanie symboliczne - co psychologia egzystencjalna czerpie z filozofii - 3 rodzaje przeniesienia wg Freuda
Wysocka egz poprawkowy: 1.czym charakteryzuje sie pojecie molarne osobowosci, czy w osobowości ( nie wiem nawet jak to sformułować ,bo ten pierwszy rozdział no... ) 2. Charakterystyczne badania i metody -Allport(wymień, opisz) 3.Zdódła danych u Cattella 5.Wymień i opisz postawy wg Junga 6. kto byl autorem stanowiska : psychologia indywidualna, personologia, psychologia analityczna retrogresja - tworca
przeciwienstwo sublimacji u Junga
podstawy teorii Maslowa
Mechanizmy obronne:
wyparcie - funkcja ego, polegająca na usunięciu ze świadomości obiektu (poprzez antykateksję), który wywołuje nadmierny niepokój i umieszczenie go w obszarze nieświadomym. projekcja. Wyparte emocje mogą się przedrzeć przez antykateksję, lub wyrazić się w postaci przemieszczenia.
projekcja - Przekształcenie lęku neurotycznego lub moralnego, na lęk rzeczywisty. Przykłady : Ja jej nienawidzę Ona mnie nienawidzi Sumienie mnie gryzie Ona mnie prześladuje.
Funkcje : redukuje lęk
umożliwia wyrażenie impulsów pod maską obrony przed wrogami
formacja reaktywna : mechanizm, który zastępuje w obrębie świadomości wywołujący lęk impuls, czy uczucie, w jego przeciwieństwo. Przykład miłości reaktywnej (nienawiści). Formacje reaktywną cechuje przesadna demonstracyjność oraz kompulsywność. Kto jest autorem słów: „ Szkoła to przedłużone ramię rodziny .”? a) Freud b) Adler c) Jung d) Murray
Niekiedy forma reaktywna potrafi zaspokoić pierwotny impuls !!! (np. sadystyczna miłość przytłaczanie)
fiksacja : rozwój wiąże sięz nasileniem frustracji i większą ilością lęku. Jeśli staną się one zbyt silne, można zafiksować się na danym stadium. regresja - jw.., pod wpływem traumatycznych wydarzeń cofnięcie do wcześniejszego stadium rozwoju
Presja + potrzeba = temat jednostkowy - Jest pojedynczym układem powiązanych ze sobą potrzeb i presji, wywodzących się z doświadczeń niemowlęcych, który nadaje znaczenie i spójność największej części zachowań danej jednostki. Działa jako siła nieświadoma


(…)

… (koncepcja d. McClellanda).
Kto jest autorem słów: „Wiadomości, które docierają do twojej świadomości nie są kompletne i nie możesz opierać się na nich. Zwróć swoje oczy do wewnątrz, patrz w soją podświadomość, najpierw naucz się znać siebie.”
a) Freud b) Jung c) Horney d) Murray
PYTANIA Z OSOBOWOŚCI NA EGZAMIN
cechy charakterystyczne mechanizmu tworzenia reakcji przeciwnych.
Ukrywanie swych instynktów przez ich przeciwieńs*irracjonalne przystosowanie i wyładowanie energii dla oszukańczych celów*powoduje zniekształcenie rzeczywistości
*mech ten ma swoje źródło w superego*stosowany przeciwko wew i zewnętrznemu światu
OTTO RANK
typy osobowości -Otto Ranka.* artysta - integruje lęk przed śmiercia i l. przed życiem
*neurotyk - zafiks na poziomie kontrwoli, działa przeciwko ludz, izoluje się;
przeciętna os-tendencja…
… czemu wzmaga się siła ego - podświadomość musi ujrzeć światło dzienne
pacjent musi podjąć odpowiedzialność za swoje życie
musi właściwie ukształtować własną tożsamość, pozytywnie przejść kryzys tożsamości.
Wymień składniki osobowości w koncepcji Eriksona i dokonaj ich krótkiej charakterystyki.
id - podstawa podświadomości, pozbawione moralności, wrodzone, zawiera wszystkie instynkty i w nim mieści…
… terapeutyczne procedury zalecane przez Dollarda i Millera.
wolne skojarzenia
Wymień pierwotne i wtórne popędy w koncepcji Dollarda i Millera.
pierwotne: głód, pragnienie, seks, unikanie bólu;
wtórne: gniew., poczucie winy, potrzeba pieniędzy i władzy, konformizm i nonkonformizm, seksualne preferencje.
Jaka jest główna różnica pomiędzy teorią Skinnera i Bandury?
Jak rozumiesz powiedzenie Skinnera, że człowiek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz