Historia myśli politycznej

note /search

Doktryny polityczne i prawno - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 910
Wyświetleń: 2772

PAPALIZM: Grzegorz VII zapoczątkował proces desakralizacji władzy świeckiej. Państwo jest z istoty złe, ma rację bytu gdy realizuje sprawiedliwość bożą, a więc jest błogosławiona przez Kościół. Papież jest głową wszystkich panujących i prawdziwym cesarzem, biskupi są bliżsi Bogu niż władcy. Papie...

Historia doktryn politycznych i prawnych - skrypt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 3430
Wyświetleń: 7294

Skrypt ten jest wypisem wszystkich, co ważniejszych rzeczy z podręcznika (tego nowszego, mniej komunistycznego, z którego całego skrypt jest już dostępny na forum lex.edu.pl), z części II i III (z wymaganych do egzaminu 5 podrozdziałów). Wyjątkami są liberalizm polski i spór o kształt prawa w...

Historia myśli politycznej - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 3108

HISTORIA MYŚLI POLITYCZNEJ Stanisław Filipowicz - „ Historia myśli polityczno - prawnej ” FILOZOFIA STAROŻYTNA Mity jako pierwsze nośniki myśli politycznej: a) jest „opowieścią o walorach sakralnych” b) ma charakter niepodważalny c) zawiera w sobie wiedzę o początkach stworzenia (kosmogoniczne) ...

Wolter i "Encyklopedyści"

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1253

Wolter i „Encyklopedyści” - Franciszek Maria Arouet (Wolter). Za panowania Ludwika XIV nastąpiła faza sceptycyzmu - atakowano podstawowe zasady ustroju Francji. Krytyka pochodziła od tzw. filozofów reprezentujących pragnienia i aspiracje bogatego mieszczaństwa. W imię praw człowieka z powołaniem się...

Cesarstwo a papiestwo od X w. do XII w.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1624

Cesarstwo a papiestwo od X w. do XIII w. Walka o „dominium Mundi” - odnowienie Cesarstwa przez Ottona I stworzyło drugą siłę obok Bizancjum; treść nowego cesarstwa była podobna do cesarstwa Karola: cesarz był władcą wielu ludów i książąt, bicz boży przeciw poganom, zderzał się też z uniwersalizmem p...

Filozofia polityczna Jana z Salisbury (XII w.)

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 952

Filozofia polityczna Jana z Salisbury - wiek XII, to wiek poszukiwań, ciekawości; konserwatyści są przeciwni temu, co nowe. Wcześniej - tradycjonalizm prawny (starsze jest lepsze). Intelektualiści dążyli do prawa, do „nowości”, do rozs...

Ideologia utopijna XVIII wieku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1281

Ideologia utopijna XVIII wieku (d'Alais, Swift, Meslier, Morelly) - Jean Meslier - jest jednym z najwcześniejszych i najoryginalniejszych przedstawicieli francuskiego komunizmu utopijnego oraz francuskiego materializmu XVIII wieku. Urodził się on w 1664 roku w Szampanii we wsi Mazerny - był proboszc...

Koncepcja władzy i myśl polityczna Bizancjum (IV-XIII w.)

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1547

. Koncepcja władzy i myśl polityczna Bizancjum (IV-XIII w. - do 1204) - Cesarstwo Bizantyjskie - podstawą cesarstwa był rzymski model prawno-ustrojowy. Tradycja rzymska towarzyszyła cesarzowi od początku. Kultura grecka łączyła się z kulturą wschodu i chrześcijaństwem. Byt polityczny kształtuje się ...

Koncepcje ideowe Tomasza z Akwinu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

Koncepcje ideowe Tomasza z Akwinu - filozofia Augustyna stawała się coraz bardziej słabszą zaporą przeciw nowym nurtom; potrzebna była nowa synteza, adaptacja arystotelizmu dla potrzeb chrześcijaństwa. Rozumiał konieczność złagodzenia nadrzędn...

Mahomet i jego poglądy polityczne i religijne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

. Mahomet i jego poglądy polityczne i religijne - (570-632). Urodził się w Mekce. Po utracie rodziców jako sierota wychowywany był przez stryja, który w swych podróżach handlowych wykorzystywał bratanka. Dzięki temu, Mahomet mógł poznawać życie i wierzenia sąsiednich krajów. Poczynione tam obserwacj...