Historia myśli pedagogicznej - strona 2

note /search

Spartański model wychowania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3339

Majchrzyk-Mikuła. Notatka składa się z 2 stron. Spartański model wychowania Spartanie odczuwali zamiłowanie do walki. Zdecydowanie bardziej niż wiedzę, cenili oni sobie tężyznę fizyczną oraz kult ciała. Kosztem wykształcenia intelektualnego rozwijano wychowanie fizyczne, które miało na celu przyg...

Historia myśli pedagogicznej - średniowiecze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1904

ŚREDNIOWIECZE Upadek Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego bynajmniej nie oznacza całkowitego upadku szkół łacińskich. Chociaż Rzym przestał być stolicą państwa, stanowił nadal ważny ośrodek życia umysłowego. Bujny rozwój przeżywały szkoły średnie w Mediolanie, Rawennie i Pawii. Także w Galii, np. w B...

Chrześcijaństwo wobec szkoły grecko - rzymskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1526

STAROŻYTNY RZYM Dzieje Rzymu dzielimy zwykle trzy okresy: *królewski - do końca VI w. pne, kiedy panowali królowie etruscy; *republikański - od V do I w., do bitwy pod Akcjum w 31 r. pne. *cesarstwa - od 31 r. do 476 r. ne., do upadku Zachodniego Cesarstwa. Podział Cesarstwa na wschodnie (Bizancj...

Myśl pedagogiczna w starożytnej Grecji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2121

MYŚL PEDAGOGICZNA W STAROŻYTNEJ GRECJI S o f i ś c i W V wieku Ateny przeżywały okres tzw. złotego wieku ; następuje najwyższy rozkwit kultury i nauki. Wtedy też zaczęła się budzić r e f l e k s j a pedagogiczna, którą zapoczątkowali sofiści, tworząc humanistyczną teorię wychowania. Najwybitniejs...

Myśl pedagogiczna XVIII i XIX stulecia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1701

Myśl pedagogiczna XVIII-XIX stulecia JAN HENRYK PESTALOZZI (1746 1827) Jako niebezpieczny radykał spędził krótki czas w więzieniu. Po jego opuszczeniu postanowił zająć się rolnictwem i za pieniądze z posagu żony zakupił nieużytki. Ponieważ nie miał wprawy w uprawie , gospodarstwo szybko upadło , ...

Odrodzenie - renesansowe koncepcje wychowania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 2457

ODRODZENIE - RENESANSOWE KONCEPCJE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY Przeobrażenia ekonomiczne jakie nastąpiły w Europie w XIV i XV w. pod wpływem rozwoju handlu zamorskiego spowodowały, że wiele miast włoskich, także portowych miast holenderskich, jak staje się potężnymi ośrodkami handlowymi. Również wiele i...

Polska myśl pedagogiczna w XIX - XX

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1785

Polska myśl pedagogiczna na przełomie XIX i XX wieku - pedagogika społeczna i narodowa. Pod wpływem głębokich i bardzo dotkliwych zmian, jakie carat narzucił Królestwu Polskiemu, od początku lat siedemdziesiątych zaczyna coraz wyraź...

Racjonalizm i realizm w wychowaniu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 973

Racjonalizm i realizm w wychowaniu MYŚL PEDAGOGICZNA OD KOMEŃSKIEGO DO ROUSSEAU W XVII w., dobiegają końca i wygasają wojny religijne. Następuje zobojętnienie dla sporów teologicznych i różnic wyznaniowych. Zmęczona ludzkość zwraca swoje umysły ku naukom ścisłym, w których badania dawały bardziej...

Starożytna Grecja - wprowadzenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1484

STAROŻYTNA GRECJA Początki kultury helleńskiej sięgaj mitycznego władcy Krety, króla Minosa, tj ok. 3 tys. lat p.n.e. Jej lądy, to m.in. ruiny pałaców w Knossos, Faistos i Mallii. Ludność starożytnej Grecji składała się z plemion indoeuropejskic...

Starożytny Rzym - wprowadzenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1064

STAROŻYTNY RZYM Dzieje Rzymu dzielimy zwykle trzy okresy: *królewski - do końca VI w. pne, kiedy panowali królowie etruscy; *republikański - od V do I w., do bitwy pod Akcjum w 31 r. pne. *cesarstwa - od 31 r. do 476 r. ne., do upadku Zachodniego Cesarstwa. Podział Cesarstwa na wschodnie (Bizancj...