Wstęp do prawoznawstwa - strona 10

Relacje między prawem a moralnością

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 3423

RELACJE MIĘDZY PRAWEM A MORALNOŚCIĄ Trzy typy relacji: przedmiotowe walidacyjne funkcjonalne RELACJE PRZEDMIOTOWE Czyli jak ma się do siebie zakres regulacji prawnej i moralnej Prawo to minimum moralności - zakres czynów regulowanych przez prawo mieści się w zakresie czynów regulowanych przez mo...

Systemy konkretne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1253

SYSTEMY KONKRETNE Uporządkowanie zbioru przepisów prawnych danego państwa Systematyzacja pionowa - hierarchiczna struktura norm Systematyzacja pozioma - pogrupowanie w kompleksy zbliżone do siebie treściowo Niesprzeczność i brak luk SYSTEMATYZACJA PIONOWA Normy prawne tworzą hierarchiczna stru...

Toposy prawniczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 868

POZOSTAŁE TOPOSY PRAWNICZE Zwykle nie mają niepodważalnego charakteru, a jedynie z mniejszą lub większa siłą wzmacniają lub podważają określone argumenty Toposy w wielu sytuacjach mają antytetyczną strukturę tj., że toposowi powołanemu jako argument pro można przeciwstawić topos funkcjonujący ja...

Tryb tworzenia prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1673

TRYB TWORZENIA PRAWA Brak jednego uniwersalnego sposobu tworzenia prawa, bowiem zależy on od rodzaju systemu prawa i podmiotu, mającego kompetencję prawotwórczą (podmioty o formalnej kompetencji ≠ podmioty faktycznie biorące udział w tworzeniu prawa) Procedura tworzenia ustaw - droga/tryb ustawo...

Typy pojęć prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1036

POJĘCIA OSTRE I NIEOSTRE Pojęcie ostre - pozwala rozstrzygnąć o obiekcie czy podpada pod dane pojęcie czy też nie, pojęcie dookreślone znaczeniowo, semantycznie zamknięte , które w zupełny sposób określa kryteria stosowalności danego terminu; np. pełnoletni Pojęcie nieostre - nie pozwala rozstrzy...

Zasady oceny dowodów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1225

ZASADY OCENY DOWODÓW ZASADY OCENY DOWODÓW - wszystkie zasady, które określają kryteria, jakie muszą być spełnione, by organ stosujący prawo mógł uznać dane twierdzenie z udowodnione. Historycznie wyróżniamy dwie podstawowe zasady oceny dowodów: Zasada legalnej oceny dowodów Zasada swobodnej ocen...

Zasady techniki prawodawczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4130

ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ Zasady techniki prawodawczej (legislacyjnej) to dyrektywy wskazujące jak poprawnie redagować akty normatywne. Podstawowe kategorie dyrektyw techniki prawodawczej : Dyrektywy systematyki wewnętrznej aktu normatywnego dotyczą budowy

Adresaci przepisów prawa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

ADRESACI PRZEPISÓW PRAWA Adresatami przepisów prawa nazywa się te podmioty, do których: skierowane są (adresowane) postanowienia praw zachowania normuje prawo Adresatami są wszystkie podmioty prawa, z tym że nie wszystkie przepisy dotyczą wszystkich podmiotów. Podział podmiotów prawa: podmioty sto...

Budowa aktu prawnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1750

Budowa aktu prawnego: akt generalny wydany przez upoważniony do tego organ państwa ma postać tekstu drukowanego, opublikowanego w należyty sposób, tzn. w sposób przewidziany przez prawo w tytułowej części generalnego aktu prawnego (nazywanej niekiedy nagłówkiem) wymienia się nazwę rodzaju danego ak...

Fakty prawne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1057

FAKTY PRAWNE Fakty prawne - to wszystkie te „okoliczności” wymieniane w przepisach prawa, które pociągają za sobą, wywołują czy rodzą skutki prawne; innymi słowy powodują powstawanie, zmiany albo wygaśnięcie bądź to uprawnień, bądź obowiązków, bądź też uprawnień i obowiązków. Nie zawsze fakty prawn...