Ustrój organów ochrony prawnej - strona 2

note /search

Prokuratura wstęp

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 917

Prokuratura wstęp Prokuraturę stanowią Prokurator Generalny (naczelny organ) = nie jest nim już Minister Sprawiedliwości + oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Na...

Prokuratura Zasady działania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 882

prokuratura Zasady działania: zasada legalizmu - obowiązek ścigania przestępstwa, przez prokuratora jeśli popełniono przestępstwo (ściganie z urzędu) zasada bezstronności - konieczność zbierania korzystnych i niekorzystnych dla strony okolicznośc...

Prokuratura Zasady organizacyjne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1260

Prokuratura Zasady organizacyjne: zasada jednolitości - wszystkie jednostki prokuratury stanowią jednolitą całość zasada centralizmu - wszystkie jednostki organizacyjne podlegają jednemu naczelnemu organowi zasada hierarchicznego podporządkowania - oznacza podległość PG nie wprost, lecz za pośredni...

Rodzaje ochrony prawnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1267

Rodzaje ochrony prawnej rozstrzyganie podejmowanie wiążącej decyzji co do sposobu załatwienia sytuacji konfliktowej za pomocą środków określonych przez prawo sposoby rozstrzygania: ze względu na podmiot przez jedną ze stron (stronniczość, patrzy na interes własny, własną korzyść) przez podmiot tr...

Rzecznik praw obywatelskich - Rzecznik Praw Dziecka

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1610

Rzecznik praw obywatelskich** Pozycja ustrojowa ma znacznie silniejszą pozycję w systemie prawnym niż w innych państwach Unii Europejskiej jest upoważniony do kontroli całej działalności władzy publicznej rzecznik podejmuje czynności na wniosek obywateli, organów samorządów i z własnej inicjatywy...

Sąd Najwyższy - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1267

Sąd Najwyższy - organ naczelny O modelu usytuowania SN jako naczelnego organu sądowego decydują: usytuowanie SN w systemie naczelnych organów władzy państwowej (niezależność powiązania strukturalne i funkcjonalne z innymi sądami organami (...

Sądy wojskowe - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1358

Sądy wojskowe Sądy wosjkowe Rodzaje wojskowe sądy garnizonowe (I inst.) wojskowe sądy okręgowe (I i II instancja) organem rozpoznającym środki odwoławcze od orzeczeń wydanych przez wojskowe sądy okręgowe jest Izba Wojskowa Sądu Najwyższego (nie jest ona jednym z rodzajów sądów wojskowych) Tworzen...

Trybunał konstytucyjny - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 980

Trybunał konstytucyjny Do niedawna nie było go w Polsce, bada szeroko pojęte akty prawne, organ dbający o stan prawa Zalety i wady: konieczność powołania organu mającego na celu zagwarantowanie przestrzegania Konstytucji (także - a może zwłaszcza - w zakresie tworzenia prawa) stanowi istotną gwara...

Zasada instancyjności - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1463

zasada instancyjności: „ Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne” (art. 176 ust 1 Konstytucji) dyrektywa, zgodnie z którą każda decyzja wydana w pierwszej instancji może być na skutek zaskarżenia poddana kontroli przez organ wyższego rzędu (drugiej instancji) = tzw. instancja pionowa l...

Zasada niezależności sędziów

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1197

zasada niezależności sędziów „ Sądy (SN, powszechne, administracyjne, wojskowe) i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz” art. 173 Konstytucji zasada ta ma stanowić gwarancję niezawisłości sędziowskiej, jej uzupełnienie z niezależności sądownictwa wynika: zakaz przejmowania prz...