Zasada niezależności sędziów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada niezależności sędziów - strona 1

Fragment notatki:

zasada niezależności sędziów „ Sądy (SN, powszechne, administracyjne, wojskowe) i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz” art. 173 Konstytucji
zasada ta ma stanowić gwarancję niezawisłości sędziowskiej, jej uzupełnienie
z niezależności sądownictwa wynika:
zakaz przejmowania przez władzę ustawodawczą i wykonawczą kontroli nad orzecznictwem sądowym
zakaz zmiany lub uchylenia przez władzę ustawodawczą orzeczenia sądowego (nie dotyczy to prawa łaski)
więzi pomiędzy władzami jednak istnieją
sędziowie są powoływani przez Prezydenta RP
Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór administracyjny nad sądami co przemawia za tą niezależnością?
sprawowanie wymiaru sprawiedliwości jest w rękach sądownictwa, a nadto SN sprawuje nad tym orzecznictwem nadzór
niezawisłość sędziowska - sędzia stosuje prawo do ustalonego przez siebie stanu faktycznego i nie podlega w tej kwestii żadnej władzy
gwarancja niezawisłości warunkujące niezależność i samodzielność sądów w stosunku do innych władz
tryb wyznaczania kandydatów na sędziów co prawda wpływ władzy wykonawczej (Prezydenta i Ministra Sprawiedliwości) jest znaczny, jednak nie ma on charakteru decydującego
mianuje Prezydent (m.in. po zasięgnięciu opinii MS), ale na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (bez wniosku nie może mianować nikogo innego)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz