Ustrój organów ochrony prawnej

note /search

Krajowa Rada Prokuratury

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1253

Krajowa Rada Prokuratury skład jest budowany podobnie do składu KRS, niektóre osoby wchodzą z urzędu, inne są wybierane - PG, MS, posłowie, przedstawiciele NPW, przedstawiciele IPN, prokuratury rada wyraża opinię w sprawach podejmowanych z własnej inicjatywy lub przedstawionych przez PG m.in. doty...

Modele kontroli konstytucyjności prawa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1736

Modele kontroli konstytucyjności prawa (wykł.). Wyróżniamy 2 modele kontroli konstytucyjności prawa: a) amerykański- polega na koncepcji sądowego stosowania prawa, polegające na rozpatrywaniu przez wszystkie sądy problemu konstytucjonalności norm prawnych i działań urzędowych w zakresie koniecznym...

Krajowa Rada Sądownictwa i jej zadania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1925

Krajowa Rada Sądownictwa Zadania: Zasadnicze zasadnie: strzeżenie niezawisłości sędziowskiej strzeżenie niezależności sędziów Głównym zadanie - kreacja składów sędziów Poza tym zadania szczegółowe określa KRSU Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. K...

Przygotowanie zawodowe- sąd wojskowy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE, DOŚWIADCZENIE ŻYCIOWE Sąd Wojskowy ukończył wyższe studia prawnicze w Polce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce odbył aplikację sądową złożył egzamin sędziowski staż na stanowisku asesora w sądzie wojskowym 29 lat ...

Obsadzanie stanowisk sędziowskich

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1379

Obsadzanie stanowisk sędziowskich Pierwszoplanową rolę w tym zakresie pełni Krajowa Rada Sądownictwa Reguły obsadzania stanowisk sędziowskich zostały określone we wszystkich aktach prawnych regulujących ustrój każdego z rodzajów sądów w Polsce Obsadzanie stanowisk sędziowskich: zgłoszenie do preze...

Ochrona prawna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1176

Ochrona prawna: pojęcie jest to stała i zorganizowana działalność podejmowana głównie dla ochrony prawa realizowana stale odpowiednia organizacja nie zawsze organ ochrony prawnej chroni tylko prawa może podejmować inne kwestie przedmiot prawo w znaczeniu przedmiotowym = ochrona porządku prawnego...

Organy kontroli legalności

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1645

Organy kontroli legalności sprawowanie kontroli może być funkcją uboczną danego organu, bądź jedną z wielu funkcji (np. NIK = kontroluje pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności) nie ma w Polsce organów, co do których zakresu działania należałaby wyłącznie kontrola legalnośc...

Organy pojednawcze

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1953

Organy pojednawcze POWOŁYWANE AD HOC np. komisje pojednawcze tworzone na podstawie art. 7 ustawy o społeczno zawodowych organizacjach rolników (sześciu członków po trzech przez każdą ze stron sporu) „ Jeżeli postępowanie nie doprowadzi do rozwiązania sporawy każda ze stron może żądać wszczęcia post...

Organy rozstrzygające - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1862

Organy rozstrzygające organy powołane specjalnie do rozstrzygnięcia konfliktów i specjalnie pod tym kątem zorganizowane rodzaje: sądy pozasądowe organy rozstrzygające SĄDY: w znaczeniu materialnym: organ specjalnie powołany do sprawowania wymiaru sprawiedliwości uprawniony do rozstrzygania w imi...