Organy kontroli legalności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy kontroli legalności - strona 1 Organy kontroli legalności - strona 2

Fragment notatki:

Organy kontroli legalności sprawowanie kontroli może być funkcją uboczną danego organu, bądź jedną z wielu funkcji (np. NIK = kontroluje pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności)
nie ma w Polsce organów, co do których zakresu działania należałaby wyłącznie kontrola legalności (takich zadań nie pełni nawet Prokuratura)
kontrolę legalności sprawuje także Naczelny Sąd Administracyjny taki zakres działania NSA wynika z przepisów Konstytucji RP oraz przepisów NSAU (art.184) „ Najwyższa Izba Kontroli kontroluje m. in. działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości, rzetelności” - Art. 202 Konstytucji „ Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw” - Art. 2. ProkU „ Zadania m.in .: wyłączania powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli podejmowanie środków przewidzianych prawem zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu” - Art. 3 ProkU „ Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują w zakresie określonym w ustawie kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego I aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej.” - Art. 184 Konst. „ NSA sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez sądową kontrolę wykonywania administracji publicznej na zasadach określonych w niniejszej Ustawie” - Art. 1 NSAU
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz