Zasada niezawisłości sędziowskiej zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada niezawisłości sędziowskiej zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości - strona 1 Zasada niezawisłości sędziowskiej zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości - strona 2 Zasada niezawisłości sędziowskiej zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości - strona 3

Fragment notatki:

zasada niezawisłości sędziowskiej zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości w Polsce wymiar sprawiedliwości sprawują sądy definicje wymiaru sprawiedliwości:
przedmiotowa - Wymiarem sprawiedliwości są czynności jakiegokolwiek organu, jeśli zmierzają do rozstrzygnięcia sytuacji konfliktowej. Są nim zatem także np. czynności sądów w znaczeniu formalnym ( wezwanie stron na rozprawę, nadanie klauzuli wykonalności, wezwanie świadka na przesłuchanie przez Policję - a więc czynności o charakterze technicznym nie będące rozstrzyganiem).
podmiotowa - wymiarem sprawiedliwości są czynności dokonywane przez sąd. Są nim zatem także, np. czynności organizacyjne związane z funkcjonowaniem sądów (np. zawiadamianie świadków).
przedmiotowo -podmiotowa - Wymiarem sprawiedliwości są wyłącznie takie czynności sądu, które zmierzają do rozstrzygnięcia sytuacji konfliktowej. Zatem: nie każda czynność, tylko dokonywana przez sąd; nie każda czynność sądu, tylko taka, która jest rozstrzyganiem sytuacji konfliktowej; „ Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne sądy administracyjne sądy wojskowe” - Art. 175 ust. 1 Konstytucji „ Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się wg przepisów niniejszego kodeksu” - Art. 1 KPK „ Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych oraz Sąd Najwyższy” - Art. 2 § 2 KPC „ NSA sprawuje wymiar sprawiedliwości przez sądową kontrolę wykonywania administracji publicznej” - Art. 1 NSAU
„ Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom” (Art. 178 ust. 1 Konstytucji)
ujęcie
zewnętrzne niezawisłości sędziowskiej = nikt nie może wpływać na decyzje sędziego
wewnętrzne niezawisłości sędziowskiej = przeświadczenie, że wydane orzeczenie nie spowoduje negatywnych konsekwencji
zakres:
podmiotowy zakres = osoby (podmioty) korzystające z niezawisłości w związku z orzekaniem
zapis dotyczy sędziów wszystkich sądów w Polsce i zamieszczony został wyłącznie w Konstytucji „ W zakresie orzekania asesorzy sądowi są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom” - Art.. 135 §2 USP „ W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom” - Art. 169 § 1 USP
przedmiotowy zakres = czemu, mimo niezawisłości podległe są te podmioty gwarancje niezawisłości sędziowskiej ustrojowe gwarancje niezawisłości sędziowskiej

(…)

… sędziowskiej odpowiedni poziom etyczno-moralny
„Na stanowisko sędziego może być powołany ten, kto jest nieskazitelnego charakteru” - Art. 61 § 1 pkt 2 USP
przygotowanie zawodowe (Art. 61 § 1 Prawo o ustroju sądów powszechnych)
stałość zawodu
„Sędziowie są nieusuwalni” - Art. 180 ust. 1 Konst.
incompatibilitas
materialna niezależność immunitet sędziowski
przygotowanie zawodowe = Prawo o ustroju sądów powszechnych
Na stanowisko sędziego może być powołany ten, kto:
Ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i UZYSKAŁ ( a nie zdobył!) tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
Odbył aplikację sądową lub prokuratorską,
Złożył egzamin sędziowski lub prokuratorski,
Pracował w charakterze asesora sądowego lub prokuratorskiego co najmniej 3 lata lub referendarza sądowego przez okres 5 lat,
Dodatkowe wymogi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz