system ochrony prawnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
system ochrony prawnej - strona 1

Fragment notatki:Dodatkowo poruszane są zagadnienia: adwokat, radca prawny, czas pracy sędziego, referanci i sądownicy, notariusz oraz kiedy można utracić tytuł adwokata.

Notatka pozwoli przyswoić sobie materiał z zakresu systemu organów ochrony prawnej, a także odpowiednio przygotować się na test z tego przedmiotu.

TRÓJPODZIAŁ OCHRONY PRAWNEJ
Organy ochrony prawnej to takie organy, które dzielą się na trzy kategorie w zależności od ich wyspecjalizowania:
- organy orzekające
- organy kontroli legalności
-organy obsługi prawnej (mediacje)
Organy orzekające chronione są najszerzej - szeroka obrona cywilna i karno-prawna. Orzekanie czyli rozstrzyganie polega na podejmowaniu decyzji przez organ państwowy w ramach swojej kompetencji, co do sposoby załatwienia sytuacji konfliktowej za pomocą środków przewidzianych przez prawo = istnieją i takie sytuacje, które nie mają charakteru spornego, ale i tak o nich rozstrzyga sąd np. postępowanie spadkowe.
Konflikty dzielą się na:
- sprawy cywilne, rodzinne, opiekuńcze: dotyczące alimentów
- sprawy dotyczące prawa pracy
- sprawy o charakterze gospodarczym
- sprawy karne(ściąganie i karanie)
Organy kontroli prawnej w prokuraturze:
Adwokat, radca prawny, notariusz.
Przykłady organów orzekających:
-sądy powszechne
-sądy administracyjne
- sądy wojskowe
- Trybunał mają charakter rozstrzygający ale ich nie zaliczamy do wymiaru sprawiedliwości.
-naczelny sąd administracyjny nie są sądami powszechnymi ale nie rozstrzygają sporów
Organy kontroli legalności (szeroka ochrona cywilna i karnoprawna). Np. prokuratura weryfikuje informacje o naruszeniu prawa oraz bada zachowania określonych podmiotów, pod kontem zgodności z obowiązującym prawem. To wyłączny atrybut państwa ponieważ łączy się z możliwością wyciągnięcia konsekwencji w przypadku naruszenia prawa mają prawo do wszczęcia postępowania badając czy nie doszło do naruszenia prawa mające możliwości złożenia aktu oskarżenia.
Przykłady organów kontroli legalności
-prokuratura
- prokuratura generalna
-JPN
-agencja wywiadu
-państwowa Inspekcja sanitarna
-PIP
-Państwowa inspekcja drogowa
-sanepid
-komórka przeprowadzająca kontrolę skarbową
Organy obsługi prawnej (brak jakiejkolwiek ochrony cywilnej i karno-prawnej) świadczenia pomocy prawnej na rzecz obywateli, wspomagając dwie powyższe grupy. Mają za zadanie również kontrolę dwóch poprzednich grup.
Np. adwokat, który doradza swojemu klientowi, co najlepiej zrobić w danej sprawie nawet jeśli doradza na szkodę poszkodowanej (niekorzyść) = nie odpowiada za to, że nie jest szczery i kłamie. Musi on być przede wszystkim lojalny w stosunku do swojego klienta. Adwokat ma przede wszystkim służyć klientowi, pomóc klientowi. Przykłady organów obsługi prawnej:
- notariusz
-radca prawny
-komornik
-adwokat
-rpo
Poza zakresem tych kategorii powstają min takie przedmioty jak
-rzecznicy


(…)


-radca prawny
-komornik
-adwokat
-rpo
Poza zakresem tych kategorii powstają min takie przedmioty jak
-rzecznicy
-doradcy podatkowi
-Rpdz - rpo
Nie będą również przedmiotem rozważań przedstawiciele szeregu inspekcji np. inspekcja pracy i trybunały. PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH
Podział:
-Sądy rejonowe
- sądy kręgowe
- apelacyjne
Czy referendarz sądowy jest sędzią???????????nie, Referendarz sądowy
…, w której sędziowie są niezawiśli. Czy Ne spóźnia się na rozprawy, terminowo rozpatruje wnioski i przeprowadza posiedzenia sądów, rozprawy, ale nie można sprawdzić czy dobrze zastosował przepisy prawa tok postępowania lustracyjnego.
Andrzej Seremet
od 31 marca 2010
Od 1,5 roku występuje rozdzielność stanowisk (prokurator i MS)
9. Prokuraturą rejonową kieruje prokurator rejonowy. Prokurator rejonowy jest prokuratorem przełożonym prokuratorów pełniących czynności w prokuraturze rejonowej. 
Art. 8. 1. Prokurator przy wykonywaniu czynności określonych w ustawach jest niezależny, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 oraz art. 8a i 8b. 
Art. 29. 1. Wytyczne Prokuratora Generalnego w zakresie postępowania przygotowawczego są wiążące dla wszystkich organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego
Art. 32. 1…
… obowiązków zawodowych, podlegają ustawom, ale czynności bądź na rzecz klienta podejmują na jego wyraźne życzenie.
Tytuł zawodowy "adwokat" podlega ochronie prawnej.
Zadaniem samorządu zawodowego adwokatury jest:
  1)   tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury,
  2)   reprezentowanie adwokatury i ochrona jej praw,
  3)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz