Organy rozstrzygające - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy rozstrzygające - wykład - strona 1 Organy rozstrzygające - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Organy rozstrzygające organy powołane specjalnie do rozstrzygnięcia konfliktów i specjalnie pod tym kątem zorganizowane rodzaje:
sądy
pozasądowe organy rozstrzygające SĄDY: w znaczeniu materialnym: organ specjalnie powołany do sprawowania wymiaru sprawiedliwości
uprawniony do rozstrzygania w imieniu państwa
wyposażony w pełne, ustrojowe i procesowe gwarancje prawidłowego orzekania (niezawisłość, jawność, procesowa forma postępowania) w znaczeniu formalnym: każdy organ nazywany sądem przez obowiązujące przepisy np. sąd koleżeński, sąd honorowy sądy te nie sprawują wymiaru sprawiedliwości sądami wyłącznie w znaczeniu formalnym są sądy koleżeńskie, honorowe, czy sądy polubowne (sądy polubowne = np. w związkach sportowych) „ Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszanie przepisów obowiązujących w uczelni student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisjami dyscyplinarnymi lub sądem koleżeńskim samorządu” - Art. 162 ust. 1 - Ustawa z 12.09.1990 o szkolnictwie wyż. W myśl artykułu 38 ustawy z 18.01.1996 o kulturze fizycznej związki sportowe mogą ustanawiać stałe sądy polubowne. W myśl art. 27 ustawy z 19.04.1991 o samorządzie pielęgniarek - organem okręgowej izby pielęgniarek i położnych jest m.in. okręgowy sąd sprawujący sądownictwo polubowne w ramach samorządu pielęgniarek i położnych. sądami w znaczeniu materialnym i formalnym są: Sąd Najwyższy
sądy powszechne
sądy administracyjne
sądy wojskowe sądownictwo administracyjne przepis art. 176 konstytucji określa zasadę dwuinstancyjnego orzekania
dwuinstancyjność orzekania w sprawach administracyjnych realizowana jest dopiero od 01.01.2004r. POZASĄDOWE ORGANY ORZEKAJĄCE: np. Izba Morska - nie jest sądem, ale posiada prawo do rozstrzygania spraw, które zaszły na morzu lub Kolegia do spraw wykroczeń (kiedyś Kolegia Karno- Administracyjne).
organy powołane specjalnie do rozstrzygania (orzekania) i specjalnie pod tym kątem zorganizowane oraz działające na zasadzie swych własnych wyłącznych kompetencji, nie spełniające jednak którejś z cech sądów w znaczeniu materialnym „ Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne i sądy szczególne. (ust.1) W sprawach o wykroczenia orzekają kolegia ds. wykroczeń” - Art. 56 Konst. z 1952
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz