Obsadzanie stanowisk sędziowskich

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obsadzanie stanowisk sędziowskich - strona 1 Obsadzanie stanowisk sędziowskich - strona 2 Obsadzanie stanowisk sędziowskich - strona 3

Fragment notatki:

Obsadzanie stanowisk sędziowskich Pierwszoplanową rolę w tym zakresie pełni Krajowa Rada Sądownictwa
Reguły obsadzania stanowisk sędziowskich zostały określone we wszystkich aktach prawnych regulujących ustrój każdego z rodzajów sądów w Polsce Obsadzanie stanowisk sędziowskich: zgłoszenie do prezesa Sądu Okręgowego lub Sądu Apelacyjnego
zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości
ocena kolegium sądu
ocena zgromadzenia ogólnego sędziów
przedstawienie kandydatury Ministrowi Sprawiedliwości
Krajowa Rada Sądownictwa
opinia Ministra Sprawiedliwości
zawiadomienie kandydata o treści informacji i opinii
informacja właściwego organu policji = na końcu: Prezydent RP (mianowanie) Kryteria jakim powinien odpowiadać kandydat na sędziego wymóg dot. charakteru kandydata - nieskazitelny, nieposzlakowanej opinii
wymóg dot. wieku kandydata
wymóg dot. zawodowego przygotowania kandydata Europejska Karta Statusu Sędziego przyjęta w Strasburgu w lipcu 1993
przygotowana przez Dyrekcję Spraw Prawnych Rady Europy
ma formę rekomendacji - oznacza to, że należy ją traktować jako katalog optymalnych środków zapewnienia optymalnego statusu sędziego
wskazuje na konieczność określenia prawnych gwarancji
niezawisłości sędziowskiej
fachowości sędziowskiej
bezstronności sędziego
rzetelnego i publicznego postępowania przed sądem zasady karty regulacja funkcjonowania zawodu sędziego normami możliwie najwyższego rzędu
odpowiedni status sędziego ma zapewnić fachowość, niezawisłość i bezstronność sędziego, skoro powierzona mu zostaje ochrona praw innych osób
wpływ na selekcję, rekrutację, powołanie i przebieg kariery sędziowskiej powinien mieć
organ niezależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej
w skład którego przynajmniej w połowie powinni wchodzić sędziowie wybrani przez środowisko sędziowskie
każdy sędzia powinien mieć możliwość zwrócenia się do takiego organu, gdy uzna, że zagrożona lub zlekceważona została niezawisłość lub niezależny charakter wymiaru sprawiedliwości
kryterium selekcji i rekrutacji powinna być zdolność do swobodnej i bezstronnej oceny przedstawionych kwestii prawnych oraz stosowania prawa z poszanowaniem praw jednostki
decyzja o powołaniu kandydata powinna należeć do niezależnego organu
sędziego orzekającego w określonym sądzie nie można w zasadzie, bez jego wyraźnej zgody powołać na inny urząd sędziowski lub przenieść co do innego sądu (za wyj. przeniesienia dyscyplinarnego)
podstawą awansowania - wyłącznie kwalifikacje i osiągnięcia w wykonywaniu obowiązków, poddane obiektywnej ocenie przez niezależny organ
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz