Organy pojednawcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy pojednawcze - strona 1 Organy pojednawcze - strona 2

Fragment notatki:

Organy pojednawcze POWOŁYWANE AD HOC np. komisje pojednawcze tworzone na podstawie art. 7 ustawy o społeczno zawodowych organizacjach rolników (sześciu członków po trzech przez każdą ze stron sporu) „ Jeżeli postępowanie nie doprowadzi do rozwiązania sporawy każda ze stron może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego. Postępowanie to prowadzi powołana w tym celu komisja w składzie 6 członków wyznaczonych w równej liczbie przez każdą ze stron” - Art. 7 ust.1 ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników O CHARAKTERZE STAŁYM np. komisje pojednawcze tworzone w trybie określonym przepisami Kodeksu Pracy (art. 244) wspólnie przez pracodawcę i zakładową organizację związkową w celu polubownego załatwienia sporów o roszczenia pracowników wynikające ze stosunku pracy „ §1: W celu polubownego załatwiania sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy mogą być powoływane komisje pojednawcze. §3: Komisję pojednawczą powołują wspólnie pracodawca i zakładowa organizacja związkowa, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - pracodawca po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników” - Art. 244 KP
ich działalność ogranicza się wyłącznie do prób ugodowego załatwienia sporu, z reguły postępowanie przed tymi organami nie może zamykać drogi dla postępowania przed właściwymi organami rozstrzygającymi
działalność pojednawcza - prowadzona w określonych warunkach w postępowaniu prywatnoskargowym przez sąd lub w postępowaniu karnym - przez mediatora
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz