Publiczne prawo gospodarcze - strona 14

Test z publicznego prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 385
Wyświetleń: 805

. Rada pracownicza może wstrzymać wykonanie decyzji dyrektora przedsiębiorstwa , o ile decyzja ta jest: a. sprzeczna z uchwałą rady pracowniczej lub uchwałą ogólnego zebrania pracowników b. sprzeczna ze stanowiskiem organizacji związków zawodowych c. sprzeczna z prawem d. sprzeczna z interesem org...

Publiczne prawo gospodarcze - test

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 2415

51. Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą: a. po uzyskaniu zezwolenia b. po uzyskaniu koncesji c. po zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej d. po uzyskaniu promesy 52. Podmiot zagraniczny może prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w form...

Publiczne prawo gospodarcze - test - Prywatyzacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 343
Wyświetleń: 784

60. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego powoływany jest w drodze konkursu przez: a. radę pracowniczą b. zebranie delegatów c. w przedsiębiorstwach nowo organizowanych przez organ założycielski d. w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej przez organ założycielski 61.

Publiczne prawo gospodarcze - test - Rada pracownicza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 896

71. Na podstawie ustawy z 25.09.1981r. o przedsiębiorstwach państwowych mogą być tworzone: a. przedsiębiorstwa użyteczności publicznej b. przedsiębiorstwa komunalne c. przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych d. przedsiębiorstwa wykonujące zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa P...

Publiczne prawo gospodarcze - test - Podmiot gospodarczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1022

81. Administracyjne prawo gospodarcze określa: a. prawne zasady tworzenia spółek kapitałowych b. zadania organów państwowych w zakresie oddziaływania na podmioty gospodarcze c. ustrój podmiotów gospodarczych tworzonych przez Państwo d. zasady reglamentacji działalności gospodarczej 82. Podejmowanie...

Test z publicznego prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1162

91. Prywatyzacja bezpośrednia może polegać na rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego poprzez: a. sprzedaż przedsiębiorstwa b. wniesienie przedsiębiorstwa do spółk...

Test z publicznego prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 546

101. Podstawowymi zasadami przy podejmowaniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą 23 grudnia 1988r.o działalności gospodarczej są: a. zasady wolności gospodarczej b. zasady równości podmiotów gospodarczych przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej c. zasada „co nie jest prawem...

Test z publicznego prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 252
Wyświetleń: 679

1. Osobowość prawną posiadają: a. przedsiębiorstwa państwowe b. zakład budżetowy c. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością d. fundacje 2. Administracyjne prawo gospodarcze określa: a. prawne zasady zawierania kontraktów gospodarczych b. zadania organów państwowych w zakresie oddział...

Publiczne prawo gospodarcze - test - Ewidencja działalności gospodarcz...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

11. Zgodnie z ustawą z 23 grudnia 1988r. o działalności gospodarczej podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą może być: a. osoba fizyczna b. osoba prawna c. jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej , utworzona zgodnie z przepisami prawa , jeżeli jej przedmiot działania obe...

Test z publicznego prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 553

21. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego powołany jest w drodze konkursu przez: a. radę zakładową związku zawodowego b. zebranie delegatów c. w przedsiębiorstwach nowo organizowanych przez organ założycielski d. w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej przez organ założycielski 22. ...