Publiczne prawo gospodarcze - test - Prywatyzacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Publiczne prawo gospodarcze - test - Prywatyzacja - strona 1 Publiczne prawo gospodarcze - test - Prywatyzacja - strona 2

Fragment notatki:

60. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego powoływany jest w drodze konkursu przez: a. radę pracowniczą
b. zebranie delegatów c. w przedsiębiorstwach nowo organizowanych przez organ założycielski d. w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej przez organ założycielski 61. Prywatyzacja bezpośrednia może polegać na rozporządzeniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego poprzez: a. sprzedaż części przedsiębiorstwa
b. wniesienia przedsiębiorstwa do fundacji c. oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania d. połączenie z innym przedsiębiorstwem państwowym
62. Przedsiębiorstwa państwowe mogą tworzyć: a. naczelne i centralne organy administracji państwowej b. wojewoda po porozumieniu z ministrem właściwym ze względu rodzaj działalności tworzonego przedsiębiorstwa c . Narodowy Bank Polski d. banki prywatne
63. Udzielanie koncesji wydawane jest w formie: a. aktu notarialnego
b. postanowienia c. decyzji wydanej przez naczelne organy administracji d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa
64. Na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych , przedsiębiorstwa mogą być: a. łączone b . likwidowane
c. przekształcane w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa d. podzielone
65. Zgodnie z ustawą z 23 grudnia 1988r. o działalności gospodarczej podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą może być: a. zakład budżetowy
b. przedsiębiorstwo państwowe
c. jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej , utworzone zgodnie z przepisami prawa , jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej
d. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
66. Nadzór nad przedsiębiorstwem państwowym wykonuje: a. Prezes Rady Ministrów b. organ założycielski c. rada nadzorcza powołana w tym celu przez organ założycielski d. rada gminy
67. Od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów służy odwołanie do: a. sądu gospodarczego właściwego na siedzibę przedsiębiorcy b. sądu antymonopolowego c. wojewódzkiego sądu gospodarczego d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 68. Organ założycielski może wstrzymać wykonanie decyzji dyrektora przedsiębiorstwa państwowego oraz zobowiązać do jej zmiany lub cofnięcia jeżeli: a. jest sprzeczna z prawem
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz