Publiczne prawo gospodarcze - test - Prywatyzacja bezpośrednia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Publiczne prawo gospodarcze - test - Prywatyzacja bezpośrednia - strona 1 Publiczne prawo gospodarcze - test - Prywatyzacja bezpośrednia - strona 2

Fragment notatki:

61.
Prywatyzacja bezpośrednia może polegać na rozporządzeniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego poprzez:
a.
sprzedaż części przedsiębiorstwa
b.
wniesienia przedsiębiorstwa do fundacji
c.
oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania
d.
połączenie z innym przedsiębiorstwem państwowym
62.
Przedsiębiorstwa państwowe mogą tworzyć:
a.
naczelne i centralne organy administracji państwowej
b.
wojewoda po porozumieniu z ministrem właściwym ze względu rodzaj działalności tworzonego przedsiębiorstwa
c.
Narodowy Bank Polski
d.
banki prywatne
63.
Udzielanie koncesji wydawane jest w formie:
a.
aktu notarialnego
b.
postanowienia
c.
decyzji wydanej przez naczelne organy administracji
d.
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa
64.
Na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych , przedsiębiorstwa mogą być:
a.
łączone
b.
likwidowane
c.
przekształcane w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
d.
podzielone
65.
Zgodnie z ustawą z 23 grudnia 1988r. o działalności gospodarczej podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą może być:
a.
zakład budżetowy
b.
przedsiębiorstwo państwowe
c.
jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej , utworzone zgodnie z przepisami prawa , jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej
d.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
66.
Nadzór nad przedsiębiorstwem państwowym wykonuje:
a.
Prezes Rady Ministrów
b.
organ założycielski
c.
rada nadzorcza powołana w tym celu przez organ założycielski
d.
rada gminy
67.
Od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów służy odwołanie do:
a.
sądu gospodarczego właściwego na siedzibę przedsiębiorcy
b.
sądu antymonopolowego
c.
wojewódzkiego sądu gospodarczego
d.
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
68.
Organ założycielski może wstrzymać wykonanie decyzji dyrektora przedsiębiorstwa państwowego oraz zobowiązać do jej zmiany lub cofnięcia jeżeli:
a.
jest sprzeczna z prawem
b.
jest sprzeczna z interesem organu założycielskiego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz