Test z publicznego prawa gospodarczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z publicznego prawa gospodarczego - strona 1 Test z publicznego prawa gospodarczego - strona 2

Fragment notatki:

21.
Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego powołany jest w drodze konkursu przez:
a.
radę zakładową związku zawodowego
b.
zebranie delegatów
c.
w przedsiębiorstwach nowo organizowanych przez organ założycielski
d.
w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej przez organ założycielski
22.
Przedsiębiorstwa państwowe mogą tworzyć:
a.
naczelne i centralne organy administracji państwowej
b.
wojewoda po porozumieniu z ministrem właściwym ze względu na rodzaj działalności tworzonego przedsiębiorstwa
s.
Narodowy Bank Polski
d.
banki państwowe
23.
Na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych przedsiębiorstwa modą być:
a.
łączone
b.
likwidowane
c.
przekształcane w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
d.
dzielone
24.
Nadzór nad przedsiębiorstwem państwowym wykonuje:
a.
organ samorządu terytorialnego
b.
organ założycielski
c.
rada nadzorcza w tym celu przez organ założycielski
d.
rada gminy
25.
Organ założycielski może wstrzymać wykonanie decyzji dyrektora przedsiębiorstwa państwowego oraz zobowiązać do jej zmiany lub cofnięcia jeżeli:
a.
jest sprzeczna z prawem
b.
jest sprzeczna z interesem organu założycielskiego
c.
jest sprzeczna z wolą organu nadzorującego
d.
żadna z powyższych odpowiedz nie jest prawdziwa
26.
Postępowanie naprawcze wobec przedsiębiorstwa może wszcząć:
a.
organ założycielski w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa
b.
organ założycielski po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej
c.
organ założycielski w porozumieniu z Ministrem Finansów
d.
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa
27.
Na podstawie ustawy z 25.09.1981r. o przedsiębiorstwach państwowych mogą być tworzone:
a.
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
b.
przedsiębiorstwa komunalne
c.
przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych
d.
przedsiębiorstwa wykonujące zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa
28.
Od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów służy odwołanie do:
a.
sądu gospodarczego właściwego na siedzibę przedsiębiorcy
b.
sądu antymonopolowego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz