Test z publicznego prawa gospodarczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z publicznego prawa gospodarczego - strona 1 Test z publicznego prawa gospodarczego - strona 2

Fragment notatki:

21. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego powołany jest w drodze konkursu przez: a. radę zakładową związku zawodowego
b. zebranie delegatów c. w przedsiębiorstwach nowo organizowanych przez organ założycielski d. w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej przez organ założycielski 22. Przedsiębiorstwa państwowe mogą tworzyć: a. naczelne i centralne organy administracji państwowej b. wojewoda po porozumieniu z ministrem właściwym ze względu na rodzaj działalności tworzonego przedsiębiorstwa c. Narodowy Bank Polski d. banki państwowe 23. Na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych przedsiębiorstwa modą być: a . łączone b. likwidowane c. przekształcane w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa d. dzielone
24. Nadzór nad przedsiębiorstwem państwowym wykonuje: a. organ samorządu terytorialnego b. organ założycielski c. rada nadzorcza w tym celu przez organ założycielski d. rada gminy
25. Organ założycielski może wstrzymać wykonanie decyzji dyrektora przedsiębiorstwa państwowego oraz zobowiązać do jej zmiany lub cofnięcia jeżeli: a. jest sprzeczna z prawem
b. jest sprzeczna z interesem organu założycielskiego
c. jest sprzeczna z wolą organu nadzorującego
d. żadna z powyższych odpowiedz nie jest prawdziwa
26. Postępowanie naprawcze wobec przedsiębiorstwa może wszcząć: a. organ założycielski w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa
b. organ założycielski po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej c. organ założycielski w porozumieniu z Ministrem Finansów
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa
27. Na podstawie ustawy z 25.09.1981r. o przedsiębiorstwach państwowych mogą być tworzone: a. przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
b. przedsiębiorstwa komunalne c. przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych
d. przedsiębiorstwa wykonujące zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa
28. Od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów służy odwołanie do: a. sądu gospodarczego właściwego na siedzibę przedsiębiorcy b. sądu antymonopolowego c. wojewódzkiego sądu gospodarczego d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa
29. Pozycję monopolistyczną posiada przedsiębiorca , który: a. wartość sprzedaży osiąga na poziomie 25 mln ECU b. nie spotyka się z konkurencją na rynku krajowym ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz