Publiczne prawo gospodarcze - strona 13

Rola i kompetencje Ministra Rozwoju Regionalnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

rola i kompetencje Ministra Rozwoju Regionalnego. DZIAŁ ROZWÓJ REGIONALNY - obejmuje sprawy: opracowywania projektów strategii rozwoju kraju  opracowywania dokumentów programowych z zakresu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, w szczególności będących podstawą do pozyskiwania środków rozwojowych...

Rola i kompetencje Ministra Skarbu Państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 973

rola i kompetencje Ministra Skarbu Państwa. DZIAŁ SKARB PAŃSTWA - na jego czele stoi minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. SP wykształcił się w latach 90-tych. Od 1989 do 1996 roku funkcjonowało ministerstwo przekształceń wła...

Rola i znaczenie działalności regulowanej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2506

rolę i znaczenie działalności regulowanej. Działalność regulowana, obok koncesji i zezwoleń jest jednym ze sposobów reglamentacji działalności gospodarczej. Nie jest ona ani działalnością wolną ani reglamentowaną. Wprowadzona w celu...

Rola i znaczenie KRS-u

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2723

rola i znaczenie KRS-u. KRS ma decydujące znaczenie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego. Zaczął funkcjonować z dniem 1.1.2001 roku, a wprowadzony został ustawami z 20.08.1997 roku: o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Przepisy wprowadzające ustawę o KRS. KRS to urzędowy w...

Rola i znaczenie planowania gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 735

rola i znaczenie planowania gospodarczego. PROGRAMOWANIE I PLANOWANIE - elementy te nie są związane tylko z gospodarką dyrektywną, ale mają również ogromne znaczenie w gospodarce rynkowej. Są one instrumentem ingerencji w gospodarkę państwa, który sprzyja lepszemu wykorzystaniu możliwości państwa. ...

Test z publicznego prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1463

1. Osobowość prawną posiadają: a. przedsiębiorstwa państwowe b. zakład budżetowy c. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością d. fundacje 2. Administracyjne prawo gospodarcze określa: a. prawne zasady zawierania kontraktów gospodarczych b. zadania organów państwowych w zakresie oddziaływania na podmi...

Test z publicznego prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 336
Wyświetleń: 868

11. Zgodnie z ustawą z 23 grudnia 1988r. o działalności gospodarczej podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą może być: a. osoba fizyczna b. osoba prawna c. jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej , utworzona zgodnie z przepisami prawa , jeżeli jej przedmiot działania obejmuje...

Test z publicznego prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 308
Wyświetleń: 882

21. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego powołany jest w drodze konkursu przez: a. radę zakładową związku zawodowego b. zebranie delegatów c. w przedsiębiorstwach nowo organizowanych przez organ założycielski d. w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej przez organ założycielski 22. Przedsiębi...

Test z publicznego prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1666

31. Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje Minister Skarbu Państwa: a. na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i rady pracowniczej b. z własnej inicjatywy c. na wniosek organu założycielskiego d. na uzasadniony wniosek sejmiku wojewódzkiego 32. W wyniku przekształcenia pr...