Rola i kompetencje Ministra Rozwoju Regionalnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola i kompetencje Ministra Rozwoju Regionalnego - strona 1

Fragment notatki:

rola i kompetencje Ministra Rozwoju Regionalnego. DZIAŁ ROZWÓJ REGIONALNY - obejmuje sprawy: opracowywania projektów strategii rozwoju kraju 
opracowywania dokumentów programowych z zakresu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, w szczególności będących podstawą do pozyskiwania środków rozwojowych z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych 
przygotowywania prognoz oraz średnio- i długookresowych strategicznych programów rozwoju kraju 
przygotowywania koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
analizowania zgodności rządowych programów krótko- i średniookresowych z programami strategicznymi 
analizowania zgodności strategii rozwoju województw ze strategią rozwoju kraju 
opracowywania sektorowych programów operacyjnych, z wyjątkiem programów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa, realizujących cele strategii rozwoju kraju oraz dokumentów programowych z zakresu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju z wykorzystaniem w szczególności środków budżetu państwa oraz środków rozwojowych pochodzących z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych 
zarządzania Funduszem Spójności oraz sektorowymi programami operacyjnymi, z wyjątkiem programów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa
koordynacji opracowywania przez samorządy województw regionalnych programów operacyjnych, zawierania regionalnych porozumień programowych, a także monitorowania i oceny przebiegu ich wykonania
współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami je zrzeszającymi, a także z partnerami społeczno-gospodarczymi, w zakresie dotyczącym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym rozwoju regionalnego 
nadzorowania wykonania i rozliczenia zawartych kontraktów wojewódzkich.  Głównym zadaniem ministerstwa rozwoju regionalnego jest najefektywniejsze wykorzystanie środków pomocowych płynących do Polski z UE. Zajmuje się koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju, a więc równomiernym, proporcjonalnym rozłożeniem środków pieniężnych w całym kraju. Ministerstwo to tworzy pewien system zarządzania środkami unijnymi. Zajmuje się także współpracą z Komisją Europejską. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz