Test z publicznego prawa gospodarczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2324
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z publicznego prawa gospodarczego - strona 1 Test z publicznego prawa gospodarczego - strona 2

Fragment notatki:

31. Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje Minister Skarbu Państwa: a. na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i rady pracowniczej b. z własnej inicjatywy c. na wniosek organu założycielskiego
d. na uzasadniony wniosek sejmiku wojewódzkiego
32. W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego , na mocy przepisów ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych , może powstać jednoosobowa spółka Skarbu Państwa: a. z ograniczoną odpowiedzialnością
b. komandytowa
c. jawna d. cywilna powołana przez pracowników
33. Prywatyzacja bezpośrednia może polegać na rozporządzeniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego poprzez: a. sprzedaż części przedsiębiorstwa
b. wniesienie przedsiębiorstwa do fundacji c. oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania
d. połączenie z innym przedsiębiorstwem państwowym
34. Pracownikom przedsiębiorstwa państwowego przekształconego w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa przysługuje prawo: a. powoływania zarządu spółki
b. nabycia do 15% akcji za połowę ceny c. nabycie nieodpłatnie do 15 % akcji
d. wybieranie dwóch członków rady nadzorczej
35. Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego polega na: a. oddaniu przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania b . sprzedaży przedsiębiorstwa
c. przekształceniu przedsiębiorstwa w zakład budżetowy d. wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki 36.Przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych stosuje się do prywatyzacji: a. przedsiębiorstw państwowych
b. zakładów budżetowych c. przedsiębiorstw komunalnych
d. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
37. Na podstawie ustawy z 25.09.1981r. o przedsiębiorstwach państwowych , przedsiębiorstwa działają zgodnie z następującymi zasadami: a. samofinansowania b. samodzielności c. samorządności d. rozrachunku gospodarczego
38. Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydawana jest w formie: a. aktu notarialnego
b. postanowienia
c. uchwały Zarządu Gminy d. żadna z powyższych odpowiedz nie jest prawdziwa 39. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego może wstrzymać uchwałę rady pracowniczej w przypadku: a. gdy istotnie narusza interes przedsiębiorstwa
b. gdy istotnie narusza interes ogólnospołeczny
c. gdy nie uwzględnia stanowiska dyrektora w danej sprawie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz