Test z publicznego prawa gospodarczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z publicznego prawa gospodarczego - strona 1 Test z publicznego prawa gospodarczego - strona 2

Fragment notatki:

31.
Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje Minister Skarbu Państwa:
a.
na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i rady pracowniczej
b.
z własnej inicjatywy
c.
na wniosek organu założycielskiego
d.
na uzasadniony wniosek sejmiku wojewódzkiego
32.
W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego , na mocy przepisów ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych , może powstać jednoosobowa spółka Skarbu Państwa:
a.
z ograniczoną odpowiedzialnością
b.
komandytowa
c.
jawna
d.
cywilna powołana przez pracowników
33.
Prywatyzacja bezpośrednia może polegać na rozporządzeniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego poprzez:
a.
sprzedaż części przedsiębiorstwa
b.
wniesienie przedsiębiorstwa do fundacji
c.
oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania
d.
połączenie z innym przedsiębiorstwem państwowym
34.
Pracownikom przedsiębiorstwa państwowego przekształconego w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa przysługuje prawo:
a.
powoływania zarządu spółki
b.
nabycia do 15% akcji za połowę ceny
c.
nabycie nieodpłatnie do 15 % akcji
d.
wybieranie dwóch członków rady nadzorczej
35.
Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego polega na:
a.
oddaniu przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania
b.
sprzedaży przedsiębiorstwa
c.
przekształceniu przedsiębiorstwa w zakład budżetowy
d.
wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki
36.
Przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych stosuje się do prywatyzacji:
a.
przedsiębiorstw państwowych
b.
zakładów budżetowych
c.
przedsiębiorstw komunalnych
d.
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
37.
Na podstawie ustawy z 25.09.1981r. o przedsiębiorstwach państwowych , przedsiębiorstwa działają zgodnie z następującymi zasadami:
a.
samofinansowania
b.
samodzielności
c.
samorządności
d.
rozrachunku gospodarczego
38.
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydawana jest w formie:
a.
aktu notarialnego
b.
postanowienia
c.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz