Publiczne prawo gospodarcze - strona 12

Przystępowanie do spółek handlowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

przystępowanie do spółek handlowych. Gmina może tworzyć spółki z.o.o. lub spółki akcyjne, a także przystępować do takich spółek. Poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 1.Istnieja ni...

Różnica pomiędzy koncesją a zezwoleniem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

różnica pomiędzy koncesją a zezwoleniem . Zezwolenie jest aktem odmiennym od koncesji. Podstawowe różnice polegają na tym, że: zezwolenia nie dotyczą dziedzin działalności gospodarczej objętych koncesjami zezwolenia są wydawane w wyniku sprawdzenia przez organ możliwości wykonywania działalności ...

Prawo gospodarcze publiczne a prawo administracyjne gospodarcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 609

Wskaż różnicę pomiędzy prawem gospodarczym publicznym a prawem administracyjnym gospodarczym. Władztwo państwa w sferze gospodarki, jakie leży u podstaw istoty publicznego prawa gospodarczego, jest niekiedy postrzegane jako domena prawa administracyjnego. Stąd też wywodzi się byt prawa gospodarczeg...

Różnice pomiędzy przedstawicielstwem a oddziałem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

różnice pomiędzy przedstawicielstwem a oddziałem. Przedstawicielstwo Oddział ZAKRES PRZEDMIOTOWY nie służy prowadzeniu działalności gospodarczej, jedynie działalności reklamowej i promocyjnej prowadzi działalność gospodarczą taką samą jak w swoim kraju CHARAKTER WPISU konstytutywny (przedstawic...

Rodzaje pomocy państwa dla małych, średnich i mikro- przedsiębiorcw...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

rodzaje pomocy państwa dla małych, średnich i mikro- przedsiębiorców. Państwo stwarza, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji, korzystne warunki dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności przez: inicjowanie zmian stanu prawnego sprzyj...

Rola administracji gospodarczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 693

rola administracji gospodarczej . ADMINISTRACJA GOSPODARCZA definicja sensu largo - to administracja publiczna, która realizuje zadania państwa wobec gospodarki. definicja sensu stricto - to administracja publiczna, która realizuje zadania państwa wobec gospodarki, ale nie obejmuje działań polegają...

Rola i cechy charakterystyczne oddziału

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

rolę i cechy charakterystyczne oddziału . Oddział - instytucja prawna, służąca podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez osobę zagraniczna. Oddział jest to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przed...

Rola i cechy charakterystyczne przedstawicielstwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1358

rola i cechy charakterystyczne przedstawicielstwa. Węższy zakres działalności niż oddział - przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego to wyodrębniona część działalności przedsiębiorcy zagranicznego, obejmująca wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zag...

Rola i kompetencje Ministra Finansów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1449

rola i kompetencje Ministra Finansów. DZIAŁ FINANSE PUBLICZNE - obejmuje sprawy: realizacji dochodów wydatków budżetu państwa.   Minister właściwy do spraw finansów publicznych odpowiada w szczególności za:   realizację dochodów z podat...

Rola i kompetencje Ministra Gospodarki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 980

rolę i kompetencje Ministra Gospodarki. DZIAŁ GOSPODARKA - kieruje nim minister właściwy do spraw gospodarki. Dział ten obejmuje sprawy gospodarki, w tym: współpracy gospodarczej z zagranicą energetyki certyfikacji własności przemysłowej działalności gospodarczej współpracy z organizacjami