Różnica pomiędzy koncesją a zezwoleniem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różnica pomiędzy koncesją a zezwoleniem - strona 1

Fragment notatki:

różnica pomiędzy koncesją a zezwoleniem . Zezwolenie jest aktem odmiennym od koncesji. Podstawowe różnice polegają na tym, że:
zezwolenia nie dotyczą dziedzin działalności gospodarczej objętych koncesjami
zezwolenia są wydawane w wyniku sprawdzenia przez organ możliwości wykonywania działalności gospodarczej przez danego przedsiębiorcę, który spełnia określone prawem warunki wykonywania tej działalności, wymóg uzyskiwania zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej wprowadza się wówczas, gdy wykonywanie tej działalności nie może być wolne i wymaga sprawdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania tej działalności (warunki te odnoszą się do ochrony życia i zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, tajemnicy państwowej, zobowiązań międzynarodowych itp., jak i dotyczą specyfiki działalności gospodarczej, której dotyczą)
obowiązek uzyskania zezwoleń na poszczególne rodzaje działalności gospodarczej określają odrębne ustawy, w sposób zróżnicowany, odpowiednio do specyfiki gospodarczej, której dotyczą. Zakres działalności wymagających uzyskania koncesji określa art. 75 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (katalog zamknięty)
udzielanie zezwoleń następuje w trybie postępowania administracyjnego, zmodyfikowanego niekiedy przepisami szczególnymi
niezależnie od przyjętej nazwy zezwolenia są decyzjami administracyjnymi i podlegają ochronie oraz wzruszeniu według zasad KPA
zezwolenia mają charakter decyzji związanej (koncesja - uznaniowej)
wydanie zezwolenia na wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wiąże się także z wyrażeniem zgody na utworzenie w sensie prawnym pewnej organizacji (jednostki gospodarczej), za pomocą której można prowadzić działalność objętą zezwoleniem (np. banku, zakładu ubezpieczeń) - koncesja - uregulowana w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (uregulowanie ogólne) i w innych ustawach szczególnych (uregulowania szczegółowe), zezwolenie - nie ma przepisów ogólnych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, jest tylko odesłanie do przepisów szczegółowych


(…)

…., jak i dotyczą specyfiki działalności gospodarczej, której dotyczą)
obowiązek uzyskania zezwoleń na poszczególne rodzaje działalności gospodarczej określają odrębne ustawy, w sposób zróżnicowany, odpowiednio do specyfiki gospodarczej, której dotyczą. Zakres działalności wymagających uzyskania koncesji określa art. 75 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (katalog zamknięty)
udzielanie zezwoleń następuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz