Publiczne prawo gospodarcze - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 2422
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Publiczne prawo gospodarcze - test - strona 1 Publiczne prawo gospodarcze - test - strona 2

Fragment notatki:

51. Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą: a. po uzyskaniu zezwolenia
b. po uzyskaniu koncesji c. po zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej d. po uzyskaniu promesy
52. Podmiot zagraniczny może prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie: a. przedsiębiorstwa prywatnego b. spółki akcyjnej c. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością d. spółki cywilnej
53. Dane podlegające wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej udostępniane są: a. tylko organom wymiaru sprawiedliwości
b. tylko organom danego podmiotu gospodarczego
c. tylko osobą fizycznym d. każdemu zainteresowanemu
54. Na podstawie przepisów ustawy z 25.09.1981r. o przedsiębiorstwach państwowych mogą być tworzone: a. przedsiębiorstwo państwowe „Porty Lotnicze”
b. przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska”
c. przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych
d. przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Koleje Państwowe
55. W celu realizacji zadań gospodarczych gmina może: a. tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością b. tworzyć zakłady budżetowe c. zawierać umowy z innymi podmiotami d. tworzyć spółki akcyjne 56. Przedsiębiorstwem państwowym może zarządzać i reprezentować je na zewnątrz: a. dyrektor b. zarządca komisaryczny c. prezes zarządu d. tymczasowy kierownik przedsiębiorstwa 57. Pozycją monopolistyczną posiada przedsiębiorca , który: a. wartość sprzedaży osiąga na poziomie 25 mln ECU b. nie spotyka się z konkurencją na rynku krajowym c. nie spotyka się z istotną konkurencją na rynku lokalnym
d. posiada udział w rynku przekraczający 50 %
58. Organami przedsiębiorstwa państwowego są : a. dyrektor b. ogólne zebranie pracowników
c. organizacja związków zawodowych działających w przedsiębiorstwach d. rada pracownicza
59. W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego , na mocy przepisów ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych , może powstać jednoosobowa spółka Skarbu Państwa: a. z ograniczoną odpowiedzialnością
b. komandytowa c. akcyjna
d. cywilna powołana przez pracowników
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz