Publiczne prawo gospodarcze - test - Ewidencja działalności gospodarczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Publiczne prawo gospodarcze - test - Ewidencja działalności gospodarczej - strona 1 Publiczne prawo gospodarcze - test - Ewidencja działalności gospodarczej - strona 2

Fragment notatki:

11.
Zgodnie z ustawą z 23 grudnia 1988r. o działalności gospodarczej podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą może być:
a.
osoba fizyczna
b.
osoba prawna
c.
jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej , utworzona zgodnie z przepisami prawa , jeżeli jej
przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej
d.
spółka komandytowa
12.
Podmioty gospodarcze:
a.
mają obowiązek zrzeszania się w organizacjach podmiotów gospod
b.
mogą na zasadzie dobrowolności, zrzeszać się w organizacje podmiotów gospodarczych
c.
zaliczane do rzemiosła , mają obowiązek przynależności do cechów i spółdzielni rzemieślniczych
d.
zatrudniające pracowników , mają obowiązek zrzeszania się w organizacjach pracodawców
13.
Osoba fizyczna może prowadzić działalność gospodarczą w celach zarobkowych i na własny rachunek , zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej , po uprzednim:
a.
wpisie do rejestru handlowego
b.
uzyskaniu koncesji
c.
zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej
d.
uzyskaniu zaświadczenia od wojewody
14.
Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą a.
po uzyskaniu pozwolenia
b.
po uzyskaniu promesy
c.
po zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej
d.
po zgromadzeniu określonego kapitału
15.
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydawana jest w formir:
a.
zaświadczenia
b.
decyzji
c.
poświadczenia o odmowie wpisu
d.
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa
16.
Odmowa udzielenia koncesji wydawana jest w formie:
a.
aktu notarialnego
b.
postanowienia
c.
uchwały Zarządu Gminy
d.
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa
17.
Udzielenie koncesji wydawane jest w formie:
a.
aktu notarialnego
b.
postanowienia
c.
rozporządzenia ministra
d.
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa
18.
Ewidencja działalności gospodarczej jest:
a.
dostępna tylko podmiotom gospodarczym
b.
dostępna tylko podmiotom gospodarczym i organom podatkowym
c.
jawna tylko dla podmiotów wykazujących się interesem prawnym
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz