Publiczne prawo gospodarcze - test - Rada pracownicza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Publiczne prawo gospodarcze - test - Rada pracownicza - strona 1 Publiczne prawo gospodarcze - test - Rada pracownicza - strona 2

Fragment notatki:

71. Na podstawie ustawy z 25.09.1981r. o przedsiębiorstwach państwowych mogą być tworzone: a. przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
b. przedsiębiorstwa komunalne c. przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych
d. przedsiębiorstwa wykonujące zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa
72. Pracownikom przedsiębiorstwa państwowego przekształconego w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa przysługuje prawo: a. powoływania zarządu spółki
b. nabycia do 15% akcji za połowę ceny c. nabycia nieodpłatnego do 15 % akcji
d. wybierania dwóch członków rady nadzorczej
73. Na podstawie przepisów ustawy z 25.09.1981r. o przedsiębiorstwach państwowych mogą być tworzone: a. przedsiębiorstwa państwowe „Porty Lotnicze”
b. przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska”
c. przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych
d. przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Koleje Państwowe
74. Na podstawie ustawy 25.09.1981r. o przedsiębiorstwach państwowych , przedsiębiorstwa działają zgodnie z następującymi zasadami: a. samofinansowanie b. samodzielność c. samorządność d. rozrachunku gospodarczego
75. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego może wstrzymać uchwałę rady pracowniczej w przypadku: a. gdy istotnie narusza interes przedsiębiorstwa
b. gdy istotnie narusza interes ogólnospołeczny c. gdy nie uwzględnia stanowiska dyrektora w danej sprawie d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa 76. Rada pracownicza może wstrzymać wykonanie decyzji dyrektora przedsiębiorstwa , o ile decyzja ta jest: a. sprzeczna z uchwałą rady pracowniczej lub uchwałą ogólnego zebrania pracowników b. sprzeczna ze stanowiskiem organizacji związków zawodowych c. sprzeczna z prawem sprzeczna z interesem organu założycielskiego
77. Spory pomiędzy radą pracowniczą przedsiębiorstwa , a dyrektorem przedsiębiorstwa rozstrzyga : a. komisja zakładowej organizacji związków zawodowych
b. organ założycielski c. komisja rozjemcza
d. sąd
78. Organy państwowe mogą podejmować decyzje w zakresie działalności przedsiębiorstwa państwowego: a. tylko w przypadku zgody organu założycielskiego b. tylko w wypadkach przewidzianych przepisami ustawy
c. tylko w wypadkach zgody rady pracowniczej
d. zawsze wtedy gdy jest to zgodne z interesem ogólnospołecznym
79. W celu realizacji zadań gospodarczych gmina może: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz