Prawo rzymskie - strona 58

Chronologia ustroju Rzymu i historii prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

WSTĘP Chronologia ustroju Rzymu i historii prawa. Ustrój: - okres królewski - 753-509 r. p.n.e. - okres republikański - 509-27 r. p.n.e. - okres pryncypatu - 27 r. p.n.e. - 284 r. n.e. - okres dominatu - 284-476(zachód)/1453(wschód) r. n.e. Historia prawa: - okres prawa archaicznego - 753-26...

Okres królestwa i okres republiki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

Okres KRÓLESTWA (753 - 509 r. pne) : Państwo na małym obszarze (Rzym i jego okolice) CIVITAS rządzone przez królów . Stanowisko ich słabło w miarę rozwoju Zgromadzeń Ludowych ( COMITIA ) i Senatu rozszerzenie liczby obywateli mających prawa polityczne poza krąg arystokracji rodowej (

Rozwój systemu urzędów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

Wykształcił się specyficzny system urzędów (najważniejsi 2 konsulowie) - wszyscy urzędnicy wybierani przez Zgromadzenie Ludowe na 1 rok a urzędy były kolegialne - na dany urząd powoływano co najmniej 2 osoby miało to na celu zapobieganie powstaniu tyrani i. Urzędnicy byli bezpłatni i odpowiedzialni...

Ustrój państwa w pryncypacie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

USTRÓJ PAŃSTWA W PRYNCYPACIE Princeps („I obywatel Rzymu”) skoncentrował w swoim ręku władzę trybuna ludowego (nietykalność, prawo zwoływania Senatu i przewodniczenia jego obradom, inicjat...

Delikty prawa cywilnego-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

28.04.2012 Delikty prawa cywilnego Rabunek (rapina)  – jest o postać kradzieży kwalifikowanej, który polegał na zagarnięciu cudzej  rzeczy, przez zorganizowaną grupę osób przy użyciu gwałtu. W sytuacjach, w których dochodzi do  rabunku, pretorowie udzielali powództwa na poczwórną wartość zrabowanyc...

Najem-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

14. 04.20124 NAJEM Kolejnym traktatem konsensualnym był najem. Najem (locatio conductio) –  kontrakt, na podstawie którego strona zobowiązywała się do  oddania pewnej rzeczy w użytkowanie, itp. a druga strona zobowiązywała się do wpłaty  zobowiązania pieniężnego. Jest to kontrakt dwustronnie obowią...

Odpowiedzialność dłużnika-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

25.03.2012 nd  Odpowiedzialność dłużnika: Możemy pociągnąć dłużnika do odpowiedzialności za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie  zobowiązania wtedy, kiedy w majątku wierzyciela powstanie szkoda; pomiędzy szkodą, a  zaniechaniem dłużnika musi istnieć istnieć związek przyczynowy.  SZKODA  (damn...

Opieka i kuratela-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

19.05.2012 OPIEKA I KURATELA  OPIEKA  była stosowana wobec osób sui iuris, które nie pozostawały pod władzą zwierzchnika  familijnego pater familias, które nie miały zdolności do czynności prawnych, albo ta zdolność była  ona ograniczona. O...

Prawo rzeczowe-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1274

Prawo rzymskie Podręcznik: Kolańczyk : Prawo rzymskie. Warszawa 2000 i późniejsze. Zerówka – początek maja Egzamin: 10 pytań : - 5 pytań z działów np. co to kodycyl, dla kogo ustanawiano kuratora - ósme pytanie obliczanie stopni pokrewieństwa (graficznie) - 2 ostatnie pytania obszerne  Działy :Zobo...

Proces rzymski-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

20.05.2012 Proces rzymski  Prawo rzymskie nie znało podziału na prawo procesowe i prawo materialne. Wyjątkiem jest Gajus,  który  w osobnej księdze wykłada prawo procesowe, ale na jego oznaczenie posługuje się  określeniem prawo które dotyczy powództw. Pomimo że nie było pojęciowego wyodrębnienia n...