Prawo cywilne - strona 58

Prawo podmiotowe - Stosunek społeczny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

PRAWO PODMIOTOWE 1. OKREŚLENIE PRAWA PODMIOTOWEGO STOSUNKIEM CYWILNOPRAWNYM nazywamy stosunek społeczny uregulowany przez prawo cywilne. Strony tego stosunku są wobec siebie formalnie równe (równorzędne), w przeciwieństwie do np. stron stosunków administracyjnoprawnych. ELEMENTAMI stosunku cywilnop...

Przedawnienie i terminy zawite

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1197

PRZEDAWNIENIE I TERMINY ZAWITE 1. DAWNOŚĆ Dawności są to zdarzenia prawne innego rodzaju niż czynności prawne. Ich swoistym elementem jest upływ czasu . Stanowi on konieczną, aczkolwiek ...

Przedsiębiorstwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

PRZEDSIĘBIORSTWO (art. 55 1 KC) Jest to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Pojęcie to obejmuje w szczególności: nazwę indywidualizującą całe przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nie obejmuje firmy), wła...

Przedstawicielstwo-definicja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1267

PRZEDSTAWICIELSTWO 1. DEFINICJA PRZEDSTAWICIELSTWA Przedstawicielstwo polega na tym, że ktoś, zwany przedstawicielem , dokonuje w imieniu innej osoby - reprezentowanego - czynności prawnej, która wywiera skutek prawny na reprezentowanego, na mocy stosownego upoważnienia zwanego umocowaniem . Źródł...

Przesłanki skuteczności przedstawicielstwa usawowego i pełnomocnictwa...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1477

PRZESŁANKI SKUTECZNOŚCI PRZEDSTAWICIELSTWA USTAWOWEGO I PEŁNOMOCNICTWA: przedstawiciel musi mieć umocowanie oraz działać w jego granicach, działanie bez umocowania lub przekroczenie granic przedstawicielstwa ustawowego jest działaniem bezskutecznym, przekroczenie granic umocowania lub działanie b...

Przesłanki ważności czynności prawnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 637
Wyświetleń: 6202

PRZESŁANKI WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ Czynność prawna, aby być skuteczną: musi zawierać te elementy, które składają się na treść czynności prawnej, muszą być spełnione określone warunki skuteczności: podmiot, który ma dokonać lub dokonuje czynności prawnej musi posiadać zdolność prawną oraz zdol...

Rodzaje czynności prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1344

RODZAJE CZYNNOŚCI PRAWNYCH jednostronne, umowy i uchwały - wyróżnione z uwagi na strony uczestniczące w czynności prawnej, między żyjącymi i na wypadek śmierci - podstawą tego podziału jest wzgląd na to, kiedy mają nastąpić skutki czynności prawnej, konsensualne i realne, rozporządzające, zobowi...

Rodzaje praw podmiotowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3290

RODZAJE PRAW PODMIOTOWYCH: prawa bezwzględne i względne, prawa akcesoryjne i związane, prawa tymczasowe - ekspektatywy. prawa majątkowe i niemajątkowe, prawa zbywalne i niezbywalne, PRAWAMI PODMIOTOWYMI BEZWZGLĘDNYMI są prawa skuteczne względem każdej osoby, czyli wobec wszystkich. Prawom tym ...

Rzeczy oznaczone co do gatunku i co do tożsamości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 595
Wyświetleń: 6013

RZECZY OZNACZONE CO DO GATUNKU I CO DO TOŻSAMOŚCI Rzeczy oznaczone co do gatunku odznaczają się cechami rodzajowymi . Cechy te charakteryzują rzeczy należące do tego samego gatunku, Przykład: „koń wyścigowy”, „samochód osobowy”. Rzecz oznaczona co do tożsamości posiada cechy indywidualizujące , p...

Rzeczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1162

RZECZY (art. 45 KC) Rzeczy są jednym z najważniejszych przedmiotów stosunków cywilnoprawnych. „Rzeczami są tylko przedmioty materialne”. Nie wszystkie przedmioty materialne są rzeczami. Atrybutami rzeczy są: materialny charakter , wyodrębnienie z przyrody , a więc jej samoistny charakter. Przykł...