Postępowanie cywilne - strona 58

Zasada formalizmu procesowego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

ZASADA FORMALIZMU PROCESOWEGO Dominujący pogląd zasada naczelna, Przeciwieństwem jest dowolność podejmowania działań, konieczność określenia miejsca, terminu czynności procesowe podmiotów tego postępowania muszą być podejmowane w określonym miejscu, w określonej formie, a po trzecie w określonym c...

Zastępstwo - krótkie omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

ZASTĘPSTWO SP SP jako osoba prawna posiada zdolność sądową i procesową (art. 64 kpc) Nie posiada własnych organów, zorganizowane w sposób scentralizowany - obowiązywał w okresie istnienia Prokuratorii Generalnej, przywrócona w 2005 roku ...

Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego zawieszenie - w przypadku przeszkody usuwalnej o charakterze przemijającym, umorzenie - w przypadku przeszkody o charakterze trwałym. Przepisy: art.818-828 - podstawa prawna, art.799, art.877, art.875, art.946 §3, art.985, art.1008, art.1070, p...

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1218

ZBIEG EGZEKUCJI SĄDOWEJ I ADMNISTRACYJNEJ zbieg egzekucji do tej samej rzecz lub prawa majątkowego to na mocy art. §1 kpc administracyjny organ egzekucyjny oraz komornik wstrzymują czynności egzekucyjne i przekazują akta egzekucji administracyjne i sądowej sądowi rejonowemu, w okręgu którego wszczę...

Zdolność postulacyjna.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2156

ZDOLNOŚĆ POSTULACYJNA zdolność do osobistego (samodzielnego) podejmowania czynności procesowych przez strony, uczestników bez potrzeby korzystania z pełnomocnika można mieć ...

Zmiana powództwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

ZMIANA POWÓDZTWA W swojej istocie zmiana powództwa polega na wytoczeniu w ramach toczącego się procesu powództwa: zamiast, albo obok, powództwa pierwotnego. Zmiana powództwa może dotykać dwóch jego elementów: Żądania Jeżeli chodzi o zmianę żądania, to może być ona: ilościowa - np. zmiana wartośc...

Domniemanie prawne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 406

DOMNIEMANIA PRAWNE- w doktrynie ich charakter jest sporny. Ustawodawca w określonych sytuacjach z istnieniem określonej normy wiąże stan faktyczny podporządkowany innej normie. Np: art62KRiOp.- domniemanie prawne zw. z relacją między normami prawnymi- ojcostwa- męża matki. Wszystkie domniemania pra...

Dowód prima facie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1288

DOWÓD PRIMA FACIE- KPC nie zna tego pojęcia. Konstrukt pochodzący z trad. anglo-saskiej i jego zaleta ujawnia się szczególnie w obrocie konsumenckim czy też w sprawach w których wpływ na roszczenie mają skomplikowane okoliczności natury techniczn...

Postępowania pojednawcze-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Postępowania pojednawcze Postępowania pojednawczego nie można zaliczyć do ADR. Postępowanie to jest wszczynane przed postępowaniem rozpoznawczym. Celem jego jest zawarcie ugody przed sędzią sadu rejonowego w składzie jednoosobowym. Do wszczęcia postępowania pojednawczego wystarczy wniosek jednej ze...

Zdolność postulacyjna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

ZDOLNOŚĆ POSTULACYJNA: Zdolność do osobistego działania i podejmowania czynności przed sądem. Jej brak może wynikać z przyczyn natury faktycznej lub prawnej. Strona będzie pozbawiona tej zdolności gdy faktycznie i fizycznie nie jest w stanie działać w postępowaniu. Brak tej zdolności z przyczyn ...