Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej. - strona 1

Fragment notatki:

ZBIEG EGZEKUCJI SĄDOWEJ I ADMNISTRACYJNEJ zbieg egzekucji do tej samej rzecz lub prawa majątkowego to na mocy art. §1 kpc administracyjny organ egzekucyjny oraz komornik wstrzymują czynności egzekucyjne i przekazują akta egzekucji administracyjne i sądowej sądowi rejonowemu, w okręgu którego wszczęto egzekucję zbieg egzekucji gdy jest zbieg egzekucji do tego samego przedmiotu w postaci rzeczy lub prawa majątkowego na mocy art. 773 zbieg musi być do tego samego dłużnika musi być identyczność przedmiotu oraz podmiotu, do którego skierowana jest egzekucja wstrzymanie czynności egzekucyjnych następuje na wniosek :wierzyciela, dłużnika lub z urzędu sąd zobowiązany jest rozstrzygnąć o zbiegu tych egzekucji w terminie 14 dni (termin instrukcyjny a nie prekluzyjny ) sąd o zbiegu egzekucji orzeka w formie postanowienia sąd bierze pod uwagę: stopień zaawansowania każdego z tych postępowań gdy postępowania są w równym stopniu zaawansowane to kieruje się wysokością egzekwowanej należności oraz kolejnością ich zaspokajania na postanowienie takie przysługuje zażalenie stronom i administracyjnemu organowi egzekucyjnemu na mocy art. 773 §4 zażalenie nie przysługuje komornikowi, który jest zasadniczym organem egzekucji sądowej - bo komornik jest pomocniczym organem wymiaru sprawiedliwości i ustawodawca świadomie likwiduje jego udział w sporze ) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz