Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4508
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. - strona 1 Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. - strona 2 Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. - strona 3

Fragment notatki:

ŚRODKI ZASKARŻENIA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM art. 804
ŚRODKI ODWOŁAWCZE
ZWYCZAJNE
ZAŻALENIE środek odwoławczy względnie dewolutywny,
zażalenie nie jest suspensywne, Art. 767 4 . § 1. Zażalenie na postanowienie sądu przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie. § 2.  Na postanowienie sądu drugiej instancji wydane po rozpoznaniu zażalenia skarga kasacyjna nie przysługuje. Przedmiot zażalenia: od nieprawomocnych postanowień sadów I instancji w wypadkach określonych w ustawie (przepisy III części KPC oraz art.394 w związku z art. 132),
na postanowienie sądu I instancji w przedmiocie skargi na czynność komornika,
czynność komornika SR postanowienie SO postanowienie
skarga zażalenie
na postanowienie sądu II instancji o odrzuceniu skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - art.3943 w związku z art.132 (z tym zażaleniem związany jest przymus adwokacki),
Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia - art.3942 w związku z art.132.
Warunki formalne określone są w art.3943: Art. 394.  3. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Legitymacja do wniesienia zażalenia: Co do zasady każdy, kto ma w tym interes prawny, wyjątki:
wierzyciel i dłużnik, Art. 795.  § 1. Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie. § 2. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytułu wykonawczego lub postanowienia odmownego, dla dłużnika - od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. komornik na postanowienie sądu w przedmiocie kosztów, Art. 770.  Dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi. administracyjny organ egzekucyjny na postanowienie sądu w przedmiocie zbiegu egzekucji, Art. 773 § 4. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz administracyjnemu organowi egzekucyjnemu. W zażaleniu można podnieść tylko zarzuty formalne, przepisy zawierają ograniczenie zarzutów: Art. 997.  Na postanowienie sądu co do przybicia przysługuje zażalenie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz