Zażalenie - omówienie zagadnienia.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zażalenie - omówienie zagadnienia. - strona 1

Fragment notatki:

ZAŻALENIE Zwyczajny środek zaskarżenia, o charakterze dewolutywnym i suspensywnym Nie dotyczy orzeczeń rozstrzygających co do istoty ale służy zaskarżaniu czynności decyzyjnych sądu dotyczących kwestii procesowych Przysługuje stronom, uczestnikom, innym osobom, świadkom, biegłym
Z I INSTANCJI DO II
Na postanowienia kończące postępowanie w sprawie- odrzucające pozew, umarzające Postanowienia sądu I instancji i zarządzenia przewodniczącego wymienione w ustawie
Z II DO SN
Sąd II instancji rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym (art. 397 § 1) sąd może kierować sprawę na posiedzenie niejawne i wyznaczyć rozprawę, w postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia sądu II instancji uzasadnia z urzędu postanowienie kończące postępowanie, wyjątek stanowią postanowienia wydawane wskutek wniesienia zażalenia w postępowaniu uproszczonym
Sąd II instancji uzasadnia z urzędu postanowienie uchylające zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpoznania Stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu apelacyjnym, rozpoznanie zażalenia na postanowienie w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia, odrzucenie wniosku oraz nałożenie na stronę obowiązku uiszczenia kosztów i skazanie na grzywnę następuje w składzie 1 sędziego
Jeśli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, sąd który wydał postanowienie może sam uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo
Zażalenie do SN przysługuje na postanowienie sądu II instancji odrzucające skargę kasacyjną oraz skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, postanowienie co do kosztów procesu, które nie były przedmiotem rozstrzygnięcia sądu I instancji Inne środki zaskarżenia SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO
SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM, EUROPEJSKIM POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM I ELEKTRONICZNYM POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM
ZARZUT OD NAKAZU ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM
SKARGĘ NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA
SPECJALNE ZARZUTY W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM
SKARGĘ NA ORZECZENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz