Środki prawne stosowane w egzekucji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki prawne stosowane w egzekucji - strona 1

Fragment notatki:

Środki prawne stosowane w związku z prowadzeniem określonego rodzaju egzekucji Zarzut w sprawie oszacowania wartości majątkowych praw autorskich ,praw pokrewnych, oraz praw własności przemysłowej.
Zajęcia tych praw dokonuje poborca skarbowy ,który zamieszcza ich opis i jeśli to możliwe szacowaną wartość w protokole zajęcia. Na to oszacowanie przysługuje możliwość wniesienia zarzutu do organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egz tylko przez zobowiązanego w okresie 7 dni od dani zajęcia prawa. W przypadku nieuwzględnienia zarzutu organ egz występuje do biegłego skarbowego o wyznaczenie wartości zajętych praw. W przypadku uwzględnienia zarzutu organ egz przyjmuje wartość tych praw z uwzględnieniem żądania zawartego w zarzucie. (ustawa nic nie mówi na ten temat ale tak już się przyjęło).
Skarga na oszacowanie wartości zajętych ruchomości.
Środek ten przysługuje zobowiązanemu który nie zgadza się z oznaczeniem wartości szacunkowej zajętych ruchomości. Termin wniesienia skargi wynosi 5 dni od dnia zajęcia ruchomości do organu egzekucyjnego .Bezpośrednim skutkiem wniesienia skargo jest powołanie przez organ biegłego skarbowego do ponownego oszacowania ruchomości.
Skarga na naruszenie przepisów o przeprowadzeniu licytacji
Podstawą wniesienia jest naruszenie trybu prowadzenia licytacji publicznej.
Skarga ta może być wniesiona przez zobowiązanego ,wierzyciela i każdego innego uczestnika licytacji przez zgłoszenie jej do protokołu licytacji. Skutkiem wniesienia skargi jest wstrzymanie wydania nabywcy rzeczy do czasu rozpatrzenia skargi. Wyjątki stanowią:
Rzeczy łatwo psujących się Rzeczy wydanych nabywcy przed wniesieniem skargi
Skarga powinna być rozpatrzona w ciągu 7 dni od jej zgłoszenia przez organ nadzoru w drodze postanowienia. Jeśli w tym terminie nie nastąpi rozpatrzenie i rozstrzygniecie nabywca może zrzec się nabytej rzeczy i żądać zwrotu zapłaconej kwoty. Na postanowienie oddalające skargę służy zażalenie ,a na ostateczne postanowienie skarga do sadu administracyjnego.
Zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości
Środek ten może wnieść każdy uczestnik postępowania egzekucyjnego w terminie 14 dni od dani ukończenia opisu i oszacowania wartości. Termin ten, zgodnie z przepisami k.p.a. może zostać przywrócony. właściwym organem do rozpatrzenia zarzutu jest organ prowadzący postępowanie egzekucyjne który wydaje postanowienie na które służy zażalenie ,następnie skarga do sadu administracyjnego.
Skarga na czynności organu egzekucyjnego dotyczące licytacji nieruchomości
Podstawą do wniesienie skargi jest naruszenie przepisów dotyczących sposobu i terminu publicznego obwieszczenia o licytacji, jak też doręczenie obwieszczenia uprawnionym podmiotom.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz