Przedsiębiorstwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwo - strona 1 Przedsiębiorstwo - strona 2

Fragment notatki:

PRZEDSIĘBIORSTWO (art. 55 1 KC) Jest to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Pojęcie to obejmuje w szczególności:
nazwę indywidualizującą całe przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nie obejmuje firmy),
własność nieruchomości i ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i inne prawa do nieruchomości i ruchomości,
prawa wynikające z umów najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z ruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, np. użyczenia, leasingu,
wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, zwłaszcza gotówkę w różnych walutach,
koncesje, licencje i zezwolenia,
patenty i inne prawa własności przemysłowej,
majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
tajemnice przedsiębiorstwa,
księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pojęcie to nie obejmuje: firmy przedsiębiorstwa, ze względu na to, że ze oznacza ona przedsiębiorcę, a nie przedsiębiorstwo, zobowiązań przedsiębiorstwa, ponieważ nie są one jego aktywami, lecz obciążeniem przedsiębiorstwa.
Mogą istnieć zorganizowane grupy składników materialnych i niematerialnych, w skład których wchodzą tylko niektóre z tych składników. Istota przedsiębiorstwa jest dotąd zachowana, dopóki w jego skład wchodzi przynajmniej jeden składnik materialny i przynajmniej jeden niematerialny .
Przeniesienie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania następuje jedną czynnością prawną. Powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym (sankcja nieważności).
Nabywca przedsiębiorstwa (lub gospodarstwa rolnego) jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za zobowiązania związane z prowadzenia przedsiębiorstwa, chyba że nie wiedział o tych zobowiązaniach mimo zachowania należytej staranności. Odpowiada do wartości nabytego przedsiębiorstwa wg stanu w chwili nabycia, a wg cen w chwili zaspokojenia wierzyciela.
GOSPODARSTWO ROLNE (art. 55 3 KC) Gospodarstwo rolne to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami, inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
Przykład: prawa wynikające z ubezpieczenia budynków, inwentarza lub upraw.
Gospodarstwo rolne nie stanowi przedmiotu samodzielnego obrotu prawnego. Zatem nie można go zbyć jedną czynnością prawną . Przedmiotem zbycia są tu poszczególne nieruchomości, na których gospodarstwo rolne zostało zorganizowane.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz