Rzeczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzeczy - strona 1 Rzeczy - strona 2 Rzeczy - strona 3

Fragment notatki:

RZECZY (art. 45 KC) Rzeczy są jednym z najważniejszych przedmiotów stosunków cywilnoprawnych.
„Rzeczami są tylko przedmioty materialne”.
Nie wszystkie przedmioty materialne są rzeczami. Atrybutami rzeczy są: materialny charakter , wyodrębnienie z przyrody , a więc jej samoistny charakter.
Przykład: powietrze lub woda w stanie wolnym nie są rzeczami. Jeżeli jednak zostaną zamknięte w butlach, to przybiorą one postać dóbr wyodrębnionych, a tym samym i rzeczy.
Nie są rzeczami zwłoki oraz odłączone od ciała ludzkiego komórki, tkanki i narządy, w tym i krew.
Ustawa o ochronie zwierząt stwierdza, że „zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą ”; w sprawach nieregulowanych tą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy, zwłaszcza regulujące prawo własności i obrót zwierzętami. 2. PODZIAŁ NA RZECZY RUCHOME I NIERUCHOME. Podział na rzeczy ruchome oraz nieruchome jest podziałem dychotomicznym - wyczerpującym i rozłącznym zarazem.
Ustawodawca posłużył się tylko definicją nieruchomości, wszystkie zatem rzeczy, które nie mają cech nieruchomości, należy zaliczyć do klasy rzeczy ruchomych.
Przedmiotem niektórych praw rzeczowych mogą być tylko nieruchomości,
Przykład: użytkowanie wieczyste, hipoteka,
albo też tylko rzeczy ruchome,
Przykład: zastaw.
Pewne instytucje prawa cywilnego są przeznaczone tylko dla nieruchomości,
Przykład: księgi wieczyste.
Odmienny jest stopień sformalizowania stosunku prawnego, w zależności od tego, czy chodzi o nieruchomość czy ruchomość. Odmienny jest tryb egzekucji co do rzeczy ruchomych i nieruchomych.
RODZAJE NIERUCHOMOŚCI
Art. 46 KC wyróżnia TRZY RODZAJE NIERUCHOMOŚCI wypełniające cały zakres tego pojęcia: grunty (tzw. nieruchomości gruntowe) - w tym grunty rolne, budynki (tzw. nieruchomości budynkowe), części budynków (tzw. nieruchomości lokalowe).
RZECZY RUCHOMOŚCI NIERUCHOMOŚCI
grunty budynki części budynków
rolne nierolne GRUNTY
Są to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności. Do nieruchomości gruntowej należy także przestrzeń znajdująca się nad i pod jego powierzchnią, ale tyko w granicach określonych przez społeczno-gospodarcze jego przeznaczenie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz