Prawo rzymskie - strona 59

Przeniesienie własności-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

 Prawo rzymskie 10.03.2012 Przeniesienie własności. Pochodny sposób nabycia własności:  1 zasada – nie może przenieść więcej praw niż sam posiada 2 zasada pochodnego sposobu nabycia własności – mówiła, że własności na rzeczach przenosi  przez wręczenie i zasiedzenie, a nie przez gołe umowy. Sama um...

Służebności-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

Prawo rzymskie – 24.03.2012 Służebności (servitutes) – pr.rzeczowe c.d W zachowanych źródłach nie ma ogólnej definicji rzymskich służebności, zapewne nie było  jej wcale. Wiadomo jednak, że terminem servitus oznaczano w Rzymie rozmaite prawa na rzeczy cudzej, ściśle ograniczone co do treści i chron...

Zdolność do czynności prawnych-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

28 cd. i29.04.2012 Zdolność do czynności prawnych  to jest zdolność do tego, aby za pomocą czynności prawnych kształtować sytuację  prawną własną albo innych osób. a) Osoby, które miały pełną zdolność prawna, a zarazem pełną zdolność czynności prawnych: - to byli wolni mężczyźni, obywatele rzymscy ...

Forma czynności prawnych - Typy dokumentów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Forma czynności prawnych Rola formy w najdawniejszym prawie rzymskim Forma nie była traktowana jako uzewnętrznienie woli, ale jako wyrażenie treści aktu, które powodowało skutki prawne. Najdawniejsza forma - rytualnie wypowiedziane słowa, czasem z udziałem świadków Czynności p e r a e s e t l i ...

Inne ograniczenia zdolności prawnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Inne ograniczenia zdolności prawnej Różnice stanu społecznego, płci, religii Stan społeczny - znaczenie wyjątkowe, brak conubium patrycjuszy z plebejuszami (lex Canuleia, 445 r. p.n.e.) Płeć - upośledzone stanowisko kobiet. Nie miały władzy nad...

Ius civile - interpretacja prawa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

IUS CIVILE - INTERPRETACJA PRAWA Ius Quiritium, ius civile  system prawa przysługujący wyłącznie obywatelom rzymskim (niektórzy inni dopuszczeni przez udzielenie im conubium lub co...

Jurysprudencja pontyfikatów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1288

JURYSPRUDENCJA PONTTYFIKÓW Znajomość prawa obowiązującego - stan kapłański, kolegium pontyfików , (działali oni wyłącznie kolegialnie.) Responsum - odpowiedzi, porady prawne pontryfików ...

Ochrona pozaprocesowa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

Ochrona pozaprocesowa Środki ochrony pozaprocesowej: W pewnych przypadkach pretor podejmował działania mające na celu ochronę prawa. Środkami służącymi do tego były: Restitutio in integrum (przywrócenie do stanu pierwotnego) - to pozaprocesowy środek ochrony, którego udzielał pretor po zapoznaniu ...

Osoby prawne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Osoby prawne. Osobą prawną - może być albo zespół osób (stowarzyszenie, korporacja) albo masa majątkowa (fundacja), którym prawo nadaje w pewnym zakresie podmiotowość prawną. Korporacje - znane w Rzymie od ustawy XII tablic. Na początku miały charakter wyłącznie prywatny. Majątek korporacji był al...

Podział zobowiązań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1421

Podział zobowiązań. Zobowiązania cywilne i naturalne: Cywilne - w przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika wierzyciel ma na ogół możliwość szukania ochrony swego prawa podmiotowego, wnosząc powództwo do sądu. Zobowiązania są w zasadzie zaskarżalne. Naturalne - w prawie rzymskim zaczęto w...